Ketkä maksavat jäsenmaksua

Ketkä kaikki maksavat jäsenmaksun?

Jäsenmaksu lähetetään automaattisesti kaikille Metsänhoitoyhdistys Koillismaan jäseninä olleille (aiemmin Mhy Kuusamon, Taivalkosken tai Pudasjärven) metsänomistajille. 

Yhteismetsät, kuolinpesät, yhtymät

Yhtymä on varsinainen jäsen ja saa käyttöönsä jäsenedut, kuten puukauppaan ja metsäpalveluihin liittyvät edut.  Jos yhtymän osakas haluaa käyttöönsä henkilökohtaisia etuja, kuten esimerkiksi alennuksen vakuutuksista tai saada esimerkiksi jäsenhintaisen kesäteatterilipun, on henkilöjäsenen hakeuduttava erikseen jäseneksi. Hänen jäsenmaksunsa on 30 euroa vuodessa.

Omistus yhdessä puolison kanssa

Jäsenkortti ja siihen liittyvät edut tulevat toiselle puolisolle. Mikäli molemmat haluavat käyttönsä henkilökohtaisia etuja, on toisen puolison liittyvä erikseen jäseneksi. Hänen jäsenmaksunsa on 30 euroa vuodessa.

Useita omistusosuuksia

Jäsenmaksu lähetetään vanhan metsänhoitomaksun tapaan kullekin verotusyksikölle erikseen. Jos henkilö omistaa metsää esimerkiksi yksin, yhdessä puolisonsa kanssa ja on osakkaana yhdessä kuolinpesässä, lähetetään jäsenmaksu kullekin yksikölle erikseen.

Metsää useamman eri metsänhoitoyhdistyksen alueella

Metsänomistaja voi valita mihin metsänhoitoyhdistyksiin haluaa olla jäseninä. Mikäli hän haluaa Mhy Koillismaan jäsenedut käyttöönsä, on hänen oltava Mhy Koillismaan jäsen.

Mhy Koillismaa tarjoaa jäsenhintaisia palveluja omalla toimialueellaan.