Jäsenmaksu 2021

Jäsenmaksujärjestelmä uudistuu. MTK:n valtuuskunnan päättämän uuden mallin mukaan jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmaksusta ja 18 euron metsänomistajan edunvalvontamaksusta.

Edunvalvontamaksu kattaa kaiken edunvalvonnan, jota metsänomistajien hyväksi tehdään kotimaassa sekä EU:ssa. Jäsen saa käyttöönsä myös laajat valtakunnalliset edut. 

Valtakunnalliset jäsenedut löytyvät tästä 

Aviopuolisoiden erikseen omistamien tilojen kohdalla edunvalvontamaksu veloitetaan vain kerran, mikäli molempien tilat ovat saman y-tunnuksen alla.

Muistathan, että jäsenmaksu on vähennyskelpoinen metsäverotuksessa!

Mhy Kaakon valtuuston on vahvistanut jäsenmaksut vuodelle 2021.

Mhy Kaakon jäsenmaksut 2021

Metsämaan kok.pinta-ala Yhdistyksen osuus Edunvalontamaksu Jäsenmaksu 2021
alle 10 ha 42 18 60
10 - 19,99 ha 62 18 80
20 - 49,99 ha 92 18 110
50 -99,99 ha 182 18 200
100 - 199,99 ha 202 18 220
200 - 999,99 ha 242 18 260
1000 - 4999,99 ha 282 18 300