Rauhaisaa joulua ja kiitokset metsävuodesta 2023!

etela-savo

Metsänhoitoyhdistyksen väki on hiljalleen rauhoittumassa joulun viettoon. Kuluvan vuoden osalta pino alkaa olla valmis. Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijat palvelevat teitä jälleen tammikuussa.

Vuosi 2023 jää mieleen erityisesti vahvana harvennusten ja energiapuun kysynnän vuotena. Venäjän hyökkäyssodan seurauksena kotimaisen metsäenergian rooli nousi arvoonsa huoltovarmuuden näkökulmasta. Metsäenergia lämmittää Suomessa lukuisan määrän koteja. Energiapuun vahvistunut kysyntä on edistänyt metsien hoitoa lisäten samalla työllisyyttä ja toimeentuloa metsäisissä maakunnissa kuten Etelä-Savossa.

Talouden epävarmuuden myötä heikentynyt sahatavaran kysyntä ja noussut korkotaso ovat kurittaneet rakennusteollisuutta ja ikäviltä uutisiltakaan ei ole vältytty. Ennusteiden mukaan ensi vuonna puukauppamäärä on hieman kuluvaa vuotta korkeampi. Lopputuotemarkkinoiden epävarmuuksista huolimatta ensi vuoteen lähdetään luottavaisin mielin.

Kotimaiselle puulle on vahvaa kysyntää, joka on metsänomistajille tärkeä motivaattori myös metsien hoitoon. Metsien hoidon tasosta pidetään vahvasti kiinni jatkossakin Etelä-Savossa. Uusi kannustejärjestelmä METKA edistää osaltaan kasvavien taimikonhoitotavoitteiden toteutumista.

Mhy Etelä-Savossa on ollut uuden oppimisen vuosi. Toiminnanohjausjärjestelmän vaihtuminen ja siihen liittyvät koulutukset ovat vaatineet henkilöstöltä ja yrittäjiltä paljon. Metsänomistajien OmaMetsä -palvelu kehittyy myös koko ajan. Tänä vuonna julkaistiin satelliittikuviin ja tekoälyyn pohjautuvia uusia karttatasoja tunnistamaan mm. metsien terveydentilaa ja myrskytuhoja. OmaMetsän asiointipalvelu laajenee seuraavaksi. OmaMetsä on lyhyestä historiastaan huolimatta kivunnut jo valtakunnan toiseksi suositummaksi metsäalan verkkopalveluksi.

Mhy Etelä-Savosta löytyy vahvaa asiantuntemusta puukauppaan, metsänhoitoon ja asiantuntijapalveluihin. Ensi vuonna panostetaan lisäksi luonnonhoitopalvelujen saralla. Kiitoksia kaikille palveluita käyttäneille metsänomistajille.

Nyt on syytä unohtaa metsäiset asiat hetkeksi joulukuusen noutoa lukuun ottamatta ja koota energiaa tulevan vuoden töihin läheisten ja joulun perinteiden äärellä.

Haluan kiittää lämpimästi kuluneesta vuodesta kaikkia metsänomistajia, metsureita, yrittäjiä, toimihenkilöitä, luottamushenkilöitä sekä yhteistyökumppaneita metsänomistajien eteen tehdystä työstä.

Petri Pajunen
johtaja
Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo

Ajankohtaista

 1. Mhy Etelä-Savon valtuuston kokoustiedote 5.4.2024

  Mhy Etelä-Savon valtuuston kokoustiedote 5.4.2024

  Etelä-Savo

  Lue lisää
 2. Puumarkkinakatsaus huhtikuu 2024

  Puumarkkinakatsaus huhtikuu 2024

  Etelä-Savo

  Puukaupan hintojen nousu on jatkunut ja erityisesti kuitupuun hinnat ovat nousseet jopa korkeammaksi kuin edellisenä vuonna. Harvennuspuulla on ollut hyvä kysyntä, joka tarkoittaa painopisteen siirtymistä metsänhoidollisiin hakkuisiin.

 3. Mhy Etelä-Savo hoitaa metsänomistajiensa metsiä kestävästi ja vastuullisesti

  Mhy Etelä-Savo hoitaa metsänomistajiensa metsiä kestävästi ja vastuullisesti

  Etelä-Savo

  Mhy Etelä-Savo työllistää yrittäjiä, heidän työntekijöitään sekä metsureita vuosittain noin 250 henkilötyövuoden verran. Työpalveluiden suorittamisessa noudatetaan lainsäädäntöä, PEFC -metsäsertifioinnin vaatimuksia sekä Tapion Hyvän Metsänhoidon suosituksia. Yhdistyksellä on lisäksi ISO 9001-sertifioitu laatu- ja toimintajärjestelmä, jota tarkastetaan ulkopuolisin auditoinnein säännöllisesti.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset