Puumarkkinakatsaus maaliskuu 2023

etela-savo

Kova kysyntä nostaa kuitupuun hintaa ja lisää korjuuvalvonnan tarvetta

Korjuukäytänteitä pitää noudattaa puukaupan sopimusehtojen mukaisesti

Kuitupuun kysyntään kohdistuu paljon haasteita. Haasteet voi nähdä metsänomistajien mahdollisuuksina. Venäjän puun tuonnin loppuminen lisää kotimaisen puun tarvetta. Kotimaisella puulla on paljon ottajia tällä hetkellä. Puita tarvitsee metsäteollisuus, puita tarvitsee energiateollisuus, puita tarvitsee itsessään myös luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Kun puulla on markkinalähtöistä kysyntää enemmän kuin tarjontaa sen hinta nousee. Puukaupan ajoittamisella onkin entistä suurempi merkitys metsänomistajalle. Erittäin merkityksellistä on kyetä turvaamaan metsänomistajan puukaupan oikeusturva puukaupan sopimusehtojen ja korjuun valvonnalla. MHY on puukauppapalveluissa aina metsänomistajan puolella.  

Puukaupan ajoittamisella on merkitystä

Puun hinta nousi viime vuoden alusta useita euroja kaikille puutavaralajeille. Havutukeilla lisäystä tuli yli 7 euroa kuutiometrille ja kuiduilla nelisen euroa. Koivutukille ja kuidulle lisäystä tuli yli 5 euroa kuutiometrille. Puukaupan ajoittamisella loppuvuoteen saavuttikin huomattavasti paremman lopputuloksen kuin alkuvuoden puukaupoille. Puukaupan kilpailuttaminen on tärkeä keino hakea puumarkkinoilta sen hetkistä parasta alueellista puun ostajaa. Toinen tärkeä keino on seurata puumarkkinoiden kehittymistä ja tehdä puukaupan ajoituksesta johtopäätökset. Tällä hetkellä puumarkkinatilanne näyttää varsin valoisalta metsänomistajan näkökulmasta.

Puun hinta on jatkanut alkuvuoden entistä jyrkemmässä nousukulmassa. Syynä on se, että Venäjän puuntuonnin loppumista ei ole kyetty korvaamaan muulla puunhankinnalla. Lisäksi talven korjuukelit ovat olleet vaihtelevat, jolloin on jouduttu hakkaamaan paljon kesäkorjuukelpoisia kohteita. Tämä on perinteisesti vaikuttanut kesä- ja kelirikkokohteiden voimistuvaan kysyntään keväälle. Kotimaiseen puun hankintaan sisältyy melkoisesti paineita tällä hetkellä. Vähäisimpänä ei ole myöskään luonnon monimuotoisuuden ja muun maankäytön tuomat haasteet. Sertifiointijärjestelmä on uudistettu turvaamaan entistä paremmin luontoa esimerkiksi vesistöjen leveämmillä suojakaistoilla. Tärkeää olisi jatkossa saada aito korvaus metsänomistajalle monimuotoisuuden lisäyksestä. Korkeammalle puun hintatasolle on monia markkinalähtöisiä perusteita.

Metsänhoitoyhdistys turvaa metsänomistajan puukauppaa sopimusehtojen ja korjuun valvonnalla

Elämme maailmassa, jossa pyritään jatkuvasti parempaan. Todellisuudessa elämme myös maailmassa, jossa voi olla luonnon tai ihmisten kaltoinkohtelua. Tämän tähden pitää olla järjestelmiä, jotka valvovat ja parantavat oikeusturvaa neuvotteluasemassa heikommille osapuolille. Metsänhoitoyhdistyksen kautta kilpailutetuilla puukaupoilla metsänomistaja voi varmistua siitä, että puukaupan sopimusehdot ovat kilpailukykyiset ja metsänomistajan oikeusturvan mukaiset. Puukaupan sopimusehtojen toteutumista käytännössä toteutetaan korjuun valvonnalla. MHY puukaupallisten palveluiden merkitys metsänomistajalle on kokoaan suurempi. Se sisältää turvan metsänomistajalle siitä, että hänen metsiään, puitaan ja maataan kohdellaan metsänomistajan etujen mukaisesti. Näin luodaan toivoa entistä paremmasta huomisesta.

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Ajankohtaista

 1. Toimistot suljettuna 26.-28.9.

  Toimistot suljettuna 26.-28.9.

  Etelä-Savo

  Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ottaa lokakuun alussa käyttöönsä uuden metsäjärjestelmän, Leafpointin. Olemme koko henkilöstön voimin saamassa viimeisimmät opit uuden järjestelmän käyttöön 26.-28.9.

  Lue lisää
 2. Mhy Etelä-Savon harjoittelupaikkahaku auki!

  Mhy Etelä-Savon harjoittelupaikkahaku auki!

  Etelä-Savo

  Nyt on aika hakea kesän 2024 työnjohtoharjoittelupaikkoja. Hakuaika päättyy 31.10.2023. Laita rohkeasti hakemusta tulemaan!

 3. Metsä Rokkaa Juvalla heinäkuussa 2024

  Metsä Rokkaa Juvalla heinäkuussa 2024

  Etelä-Savo

  Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo järjestää Metsä Rokkaa -tapahtuman kuuden vuoden tauon jälkeen lauantaina 6.7.2024 Juva Campingilla.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset