Puu liikkuu myös raiteita pitkin

etela-savo

Puun kaukokuljetus hoidetaan joko maanteitse, rautateitse tai vesitse uittamalla. Yleisimmin puun toimitukset ovat suoria autokuljetuksia tienvarsivarastoista käyttöpaikkaan. Puutavara-autoa tarvitaan aina myös vesitie- ja rautatiekuljetusten alkukuljetuksissa.

Rautateitä käytetään kaukokuljetukseen silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Varsinkin pitkillä kuljetusmatkoilla rautatiekuljetus on usein autokuljetusta edullisempi vaihtoehto.

Kalvitsassa puut lastataan junaan

Pääsääntöisesti Mhy Etelä-Savon korjuupalvelun puut toimitetaan tehtaille kumipyörien avulla, mutta puu liikkuu myös raiteita pitkin. Juvalla puita kuljetetaan työmaiden lähtövarastoista puutavara-autoilla junien lastauspaikkaan, Kalvitsaan.

- Aikaa varsinaiseen puiden lastaukseen on vain hieman alle vuorokausi, joten yhteistyön puun vastaanottajan, junaliikenteen, autoilijan ja Mhy:n operaatiotiimin välillä on toimittava saumattomasti. Kaikki on suunniteltava hyvin ennakkoon. Yhteistyön merkitys korostuu etenkin Suomen vaihtelevissa olosuhteissa näin talviseen aikaan, kertoo operaatioasiantuntija Jukka Tuomaala.

Puuta lastataan junaan kerralla 24:n puutavararekallisen verran

Kalvitsasta lähtevissä puutavaraa kuljettavissa junissa on pääsääntöisesti 24 vaunua. Puuta junaan mahtuu kerralla noin 24:n puutavararekallisen verran. Mhy:n osuus yhden puutavaraa kuljettavan junan osalta on usein 14 vaunua.

- Yhteen junan vaunuun lastataan n. 55-60 m3 kuitupuuta, eli mhy:n osalta junaan lastataan puuta noin 800 m3. Perinteisen ensiharvennuksen kertymällä se vastaa n. 15 ha ensiharvennusta, laskee Jukka Tuomaala.

Kalvitsasta lähtevien puiden määräpaikka on Kuusankoski tai Lauritsala.

Toimitukset hoituvat kelirikkoaikaankin

Junien lastausalueella olevan puiden varastopaikan merkitys korostuu kelirikkoaikaan. Alueelle voidaan ajaa puuta hyvän talvikelin aikaan ja kelirikon aikana vaunujen lastaukset hoidetaan varastoalueelle aiemmin ajetuilla puilla. Näin saadaan vähennettyä olennaisesti tiestöön kohdistuvaa rasitusta.

Mhy Etelä-Savolla on käytössään useita keinoja korjuupalvelupuiden toimitukseen käyttöpaikoille. Näin toimien voidaan varmistaa jäsentemme korjuupalvelupuille hyvä hinta ja menekki kaikenlaisissa tilanteissa ja olosuhteissa.Jukka Pettinen purkamassa kuusikuitua junaan Kalvitsassa. (Kuva Jari Loikkanen)

Ajankohtaista

 1. Löytyykö Sinun metsästäsi energiaa?

  Löytyykö Sinun metsästäsi energiaa?

  Etelä-Savo

  Kylmyys tulee ensi talvenakin. Tarvitsemme energiapuuta lämmitykseen. Tarjoa korjuupalveluumme energiapuu- ja harvennuskohteita!

  Lue lisää
 2. Mhy:n logo

  Puhelinvaihteemme on kiinni perjantaina 10.3.

  Etelä-Savo

  Puhelinvaihteemme on kiinni perjantaina 10.3.

 3. Puumarkkinakatsaus maaliskuu 2023

  Puumarkkinakatsaus maaliskuu 2023

  Etelä-Savo

  Puukaupan ajoittamisella on suuri merkitys metsänomistajalle. Erittäin merkityksellistä on kyetä turvaamaan metsänomistajan puukaupan oikeusturva puukaupan sopimusehtojen ja korjuun valvonnan avulla.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset