Mhy Etelä-Savon valtuuston kokoustiedote 5.4.2024

etela-savo

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon valtuusto piti kevätkokouksen 5.4.2024 Rantasalmella Järvisydämessä.

Hallituksen puheenjohtaja Kaisa Ralli toi esille syksyllä järjestettävät valtuustovaalit, joihin toivotaan ehdokkaita monipuolisesti eri metsänomistajaryhmistä toimialueelta sekä etämetsänomistajista, erityisesti naisia ja nuoria toivotaan kasvavissa määrin ehdokkaiksi, jotta hallintoon saadaan diversiteettiä. Mhy Etelä-Savon valtuustoon vuosille 2025 – 2028 valitaan 45 jäsentä, joista hallitukseen seitsemän jäsentä. Ehdokasasettelu alkaa kesäkuun alussa. Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Juha-Pekka Hannikainen, varapuheenjohtajaksi Timo Piispa, jäseniksi Hetta Torpo, Taina Pietarinen ja Petri Pajunen.

Ralli muistutti kesän EU-vaaleissa äänestämisestä, jossa Itä-Suomen asukkaiden tulisi ottaa vahvempi rooli. Yhdistyksen todettiin tuoneen positiivisesti esille metsäammattilaisten tuntoja hiljattain julkaistussa Helsingin Sanomien laajassa artikkelissa liittyen julkisuudessa repivään ja metsäalan toimijoita arvostelevaan metsäkeskusteluun. Metsänomistajia kannustettiin osallistumaan metsäkeskusteluihin aktiivisesti myös sosiaalisen median kanavissa.

Mhy Etelä-Savo laajentaa luonnonhoitopalveluitaan ja rekrytoi kevään aikana luonnonhoitopalvelujen erityisasiantuntijan. Uuden asiantuntiajan tehtävänä on edistää hyvän luonnonhoidon toteutumista hakkuissa ja hoitotöissä, edistää luonnonhoitohankkeiden toteutumista sekä arvioida suojeltavia kohteita ja hakea niille rahoitusta. Hänen vastuullaan tulee osaltaan metsänomistajien, toimihenkilöiden, yrittäjien ja metsureiden koulutus näissä asioissa. Keskeisiä kokonaisuuksia ovat mm. ympäristötuki- ja METSO-kohteiden valmisteluun liittyvät palvelut, luontoarvojen kartoitus, vesiensuojeluhankkeet sekä laajemmat suometsien hoitohankkeet. Vastaamme tällä tavalla luonnonhoitopalvelujen kysynnän kasvuun ja metsänomistajien tavoitteiden monipuolistuessa, kertoo johtaja Petri Pajunen.

Mhy Etelä-Savon toimialueen yksityismetsien puukauppamäärä oli viime vuonna 4,0 milj. m3. Puukauppatulojen kokonaismääräksi kertyi 200 miljoonaa euroa. Puunkorjuun ja kuljetuksen urakointitulot olivat 96 miljoonaa euroa, joten yksityismetsien osalta rahavirta oli lähes 300 miljoonaa euroa. Yhdistyksen korjuupalvelun toimesta puuta korjattiin 431 000 m3. Taimikonhoitoja ja raivauksia toteutettiin 4700 ha. Kemera-tukea haettiin Mhy Etelä-Savon toimesta metsänomistajille 1,1 milj. euroa, joka on 0,3 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Kuitu- ja energiapuun vahvistunut hintataso aktivoi metsänomistajia metsänhoitoon ja harvennushakkuisiin kasvavissa määrin.

Mhy Etelä-Savon palveluita käyttäneet metsänomistajat ovat palvelujen laatuun erittäin tyytyväisiä. Alkuvuoden aikana asiakaspalautekyselyyn vastanneista 255 metsänomistajasta asteikolla 0-10 kiitettävän arvosanan (9-10) antoi peräti 82,3 % metsänomistajista. Metsänomistajien Mhy Etelä-Savolle antama NPS 78 oli erittäin kova laadullinen tulos. NPS on eri aloilla yleisesti käytetty asiakaskokemuksen mittari. Kysymykseen ”kuinka tyytyväinen olit saamaasi palveluun” kokonaisarvosana oli 4,7 asteikolla 0-5. Mhy Etelä-Savon asiantuntijat, yrittäjät ja metsurit ovat onnistuneet metsänomistajiemme palvelemisessa erinomaisesti, kiittää Pajunen henkilöstöään.

Liiketoiminnan liikevaihto oli 23,6 milj. euroa, joka kasvoi edellisestä vuodesta 3,0 milj. euroa. Mhy Etelä-Savo työllisti metsureita, yrittäjiä työntekijöineen ja toimihenkilöitä 330 htv. Urakointimaksuja maksettiin 13,8 milj. euroa ja palkkoja 5,7 milj. euroa. Yhdistys maksoi viime vuonna erilaisia veroja 5,0 milj. euroa, josta puumaksujen osuus oli 2,1 milj. euroa.

Ajankohtaista

 1. Apulanta-metsä syntyi Rantasalmelle

  Apulanta-metsä syntyi Rantasalmelle

  Etelä-Savo

  Aurinkoinen ja lämmin sää suosi, kun lauantaina 18.5. Rantasalmella sijaitsevalle 1,8 hehtaarin palstalle istutettiin miltei 3000 koivuntaimea talkoovoimin. Minusta kasvaa puu - meistä kasvaa metsä!

  Lue lisää
 2. Puukauppakatsaus toukokuu 2024

  Puukauppakatsaus toukokuu 2024

  Etelä-Savo

  Puun hinta on noussut kuitupuulla ennätyskorkealle ja havutukillakin on kivuttu takaisin viime kevään hintatasoon.

 3. Hoitamattomuudella menetetään reilu kolmannes metsän tuotosta

  Hoitamattomuudella menetetään reilu kolmannes metsän tuotosta

  Etelä-Savo

  Taimikonhoito on yksi kannattavimpia metsänhoidon toimenpiteitä. Etelä-Savon rehevillä kasvupaikoilla taimikonhoito voi lisätä metsästä saatavia tuloja reilun kolmanneksen verrattuna siihen, että taimikot jätetään varttumaan oman onnensa nojaan.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset