Mhy Etelä-Savo hoitaa metsänomistajiensa metsiä kestävästi ja vastuullisesti

etela-savo

Helsingin Sanomat uutisoi 10.3.2024 lehdessä otsikolla ”Riisto levisi metsiin”, jossa kerrottiin joidenkin metsäalan toimijoiden palveluksessa olleiden yritysten toiminnassa havaittuja epäkohtia Itä-Suomen alueella. Jutussa mainitut yritykset eivät ole työskennelleet Mhy Etelä-Savon työmailla.

Mhy Etelä-Savo työllistää yrittäjiä, heidän työntekijöitään sekä metsureita vuosittain noin 250 henkilötyövuoden verran. Työpalveluiden suorittamisessa noudatetaan lainsäädäntöä, PEFC -metsäsertifioinnin vaatimuksia sekä Tapion Hyvän Metsänhoidon suosituksia. Yhdistyksellä on lisäksi ISO 9001-sertifioitu laatu- ja toimintajärjestelmä, jota tarkastetaan ulkopuolisin auditoinnein säännöllisesti.

Mhy Etelä-Savo työllistää työsuhteisia metsureita sekä yrittäjiä. Puunkorjuu-, kuljetus- ja haketuspalveluita tarjoavat yritykset sekä työsuhteiset metsurit ovat suomalaisia. Viime vuonna työsuhteisia metsureita oli metsänhoitokaudella töissä enimmillään yli 40 henkilöä.

Metsänhoitotöissä (metsänviljely, taimikonhoito) suomalaisten metsureiden suorittama osuus on 80 - 90 %. Ulkomaalainen työvoima kohdentuu sinne, missä kotimaista työvoimaa ei ole riittävästi. Ulkomaalaisilta yrittäjiltä vaaditaan Suomeen rekisteröityä yritystä.

Kaikilta Mhy Etelä-Savon sopimusyrittäjiltä edellytetään Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -palvelun käyttöä. Palvelu hakee kaikki tilaajavastuulain vaatimat tiedot, koostaa niistä Luotettava Kumppani -raportin. Raportti sisältää mm. Verohallinnon tiedot, YTJ-tiedot, työterveyshuollon tiedot, sertifikaattitiedot, eläke- ja vastuuvakuutustiedot sekä työehtosopimustiedot. Metsänhoitopalveluita koskien käytettävä työehtosopimus on Metsäalan työehtosopimus.

Velvoitteiden noudattamista ja työn laatua valvotaan vuosittain sisäisin ja ulkoisin auditoinnein.

Lisätietoja
Petri Pajunen
johtaja
p. 0407766212

Ajankohtaista

 1. Mhy Etelä-Savon valtuuston kokoustiedote 5.4.2024

  Mhy Etelä-Savon valtuuston kokoustiedote 5.4.2024

  Etelä-Savo

  Lue lisää
 2. Puumarkkinakatsaus huhtikuu 2024

  Puumarkkinakatsaus huhtikuu 2024

  Etelä-Savo

  Puukaupan hintojen nousu on jatkunut ja erityisesti kuitupuun hinnat ovat nousseet jopa korkeammaksi kuin edellisenä vuonna. Harvennuspuulla on ollut hyvä kysyntä, joka tarkoittaa painopisteen siirtymistä metsänhoidollisiin hakkuisiin.

 3. Metsäenergia Etelä-Savossa -hybriditilaisuus Mikkelissä ja verkossa

  Metsäenergia Etelä-Savossa -hybriditilaisuus Mikkelissä ja verkossa

  Etelä-Savo

  Energian saannin turvaaminen on herättänyt suurta huolta myös Etelä-Savossa. Metsäenergiaa Etelä-Savossa -hybridi tilaisuudessa energia-asioita pohdiskellaan metsäisen maakunnan näköulmasta.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset