Etelä-Savon metsänomistajien evästykset hallitusohjelman valmistelijoille

etela-savo

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo esittää seuraavia metsänomistajien näkökulmasta tärkeitä asioita huomioitaviksi hallitusohjelman valmistelussa ja myöhemmässä päätöksenteossa.

Lunastuslainsäädäntö on uusittava omaisuudensuojan näkökulmasta. Lunastaminen ei saa olla automaatti voitontekoon toisen mailla. Erityisesti sähkönsiirtolinjojen ja kuntien raakamaan lunastukset ovat kasvava ongelma. Mikäli maanomistaja tai muu yksityinen taho pystyy itse toteuttamaan aiotun hankkeen, ei lunastamista saa sallia. Lunastuskorvausten tulee määräytyä omaisuuden tulevan tuottoarvon perusteella.

Kevennetään metsänomistajien verotusta metsien käytön edistämiseksi. Vahvistetaan kuntataloutta ja kuntien kiinnostusta metsien käyttöön lisäämällä kuntien saamaa osuutta metsäverotuotosta. Metsätaloudesta kertyvät verot on tuloutettava täysimääräisesti metsän sijaintikuntaan.

Nostetaan metsävähennys vastaamaan puuston todellista osuutta metsän hankintamenosta 95 prosenttiin. Tällä korotuksella jarrutetaan metsävarallisuutemme ajautumista ulkomaalaiseen omistukseen. Metsärahastojen toimintaa ohjaava lainsäädäntö on arvioitava ja uudistettava, jos löydetään verotukseen ja kestävyyteen liittyviä epäkohtia. Erityisesti Etelä-Savossa rahastot ovat olleet viime vuonnakin ostohousut jalassa.

Korotetaan yrittäjävähennys 10 prosenttiin, jolla luodaan yrittämisen edellytyksiä ja luodaan työtä Suomeen.

Huolehditaan biotalouden mahdollistavan väyläverkoston mukaan lukien alempiasteisen tieverkon kunnossapidosta. Seuraavan hallituksen on toteutettava suurimmasta korjausvelasta kärsivälle alemmalle tieverkolle merkittävä tasokorotus kunnossapitoon ja korjausvelan pienentämiseksi. Etelä-Savon maakunnasta korjataan 10 % koko valtakunnan puumääristä.

Maallamme tulee olla selvä, kansallista metsäpäätöksentekoa ja metsien hyödyntämistä edistävä linja. Metsien hyödyntämiseen ja kasvun lisäämiseen perustuva linja edistää myös ilmastopoliittisia tavoitteita. Vain kasvava metsä sitoo hiiltä.

Kaisa Ralli, puheenjohtaja

Petri Pajunen, johtaja

Ajankohtaista

 1. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ja Sulkava edustettuna Brysselissä EU-päätäntää kritisoivassa mielenilmaisussa

  Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ja Sulkava edustettuna Brysselissä EU-päätäntää kritisoivassa mielenilmaisussa

  Etelä-Savo

  Mhy Etelä-Savon hallituksen puheenjohtajana toimiva sulkavalainen Kaisa Ralli oli kesäkuun ensimmäisenä päivänä eurooppalaisen maa- ja metsätalouspolitiikan polttopisteessä, kun Ralli osallistui Brysselissä EU:n ennallistamisasetusta kritisoivaan mielenilmaukseen.

  Lue lisää
 2. Puumarkkinakatsaus kesäkuu 2023

  Puumarkkinakatsaus kesäkuu 2023

  Etelä-Savo

  Puukauppa on käynyt keväällä ja erityisesti kesän alussa kiivaasti. Puun hinnat ovat edelleen vahvistuneet. Puumarkkinat ovat toimineet markkinalähtöisesti hyvin. Korkeista puunmyyntiviikoista huolimatta puun tarpeen ennustetaan jatkuvan syksylläkin.

 3. Jasmin Kähärän terveiset kisakauden jälkeen

  Jasmin Kähärän terveiset kisakauden jälkeen

  Etelä-Savo

  Jasmin Kähärän hiihtokausi sujui hyvin. Moni kauden tavoitteista toteutui, mutta vielä parannettavaakin jäi. Kauden ehdoton kohokohta oli alle 23-vuotiaiden maailmanmestaruus. Uusi harjoituskausi on jo täydessä vauhdissa!

2023 © Metsänhoitoyhdistykset