Etelä-SavoTaimikonhoito

alk.
350
€/ha alkaen. Pyydä tarjous metsäasiantuntijaltasi
Taimikonhoitoon on mahdollista saada tukea 160 €/ha - 230 €/ha
alk.
350
€/ha alkaen. Pyydä tarjous metsäasiantuntijaltasi
Taimikonhoitoon on mahdollista saada tukea 160 €/ha - 230 €/ha
Lue lisää

Hoidamme taimikkosi kuntoon. Taimikko vaatii hoitoa, jotta se kehittyy taloudellista turvaa tuovaksi nuoreksi kasvatusmetsäksi. Metsänhoitoyhdistyksen palveluksessa on ammattitaitoisia metsureita, jotka raivaavat ja harventavat taimikkosi kasvukuntoon. 

Miksi taimikkoa pitää hoitaa?

Hoidetussa taimikossa kilpailu vähenee ja valoa, ravinteita sekä vettä riittää kasvatettaville taimille. Elinvoimainen puu pystyy kohtaamaan tuhot paremmin kuin elintilastaan kamppaileva yksilö. Kun taimen ei tarvitse elää niukkuudessa, se kasvaa nopeammin ja saavuttaa ensiharvennuskoon aiemmin.

Taimikonhoidon kustannukset ovat verotuksessa vähennettävää metsätalouden menoa.

Metsänhoitoyhdistyksen taimikonhoitopalveluun kuuluu:

  • Taimikonhoitosuunnitelman laatiminen
  • Kustannusarvio
  • Tukien hakeminen
  • Neuvonta ja työnopastus, kun teet taimikonhoidon itse
  • Taimikonhoito metsurityönä
  • Nuoren metsän harvennus metsurityönä tai koneellisesti

Taimikon varhaishoito

Nuoren taimikon uhkia ovat heinät, lehtipuuvesakko ja pensaat. Hirvieläimet, myyrät ja sienitauditkin voivat pysäyttää pienten taimien kasvun. Tarkasta alle metrinen taimikko vuosittain. Luontaisesti uudistettava alue kannattaa tarkistaa viimeistään kolmantena vuonna maanmuokkauksen jälkeen. 

Varsinkin rehevillä mailla taimikossa voidaan tarvita mekaanista tai kemiallista heinäntorjuntaa. Kilpailevaa kasvillisuutta voidaan kaataa raivausveitsellä, polkemalla tai muuten mekaanisesti. Vaikeimmissa paikoissa kuten entisillä peltomailla voidaan tarvita kemiallista heinäntorjuntaa. Heinäntorjuntaan ei ole saatavilla valtion tukea.

Taimikon perkauksessa havupuuntaimien ympäriltä poistetaan niiden kasvua haittaavaa, luontaisesti syntynyttä lehtipuustoa. Perkaus on ajankohtaista, kun lehtipuusto on havupuun taimien kokoista. Tyypillisesti taimikko on silloin noin metrin mittaista. Uudessa Kemera-tukijärjestelmässä on mahdollista saada tukea myös taimikon varhaishoitoon. Varhaishoidon tukea voi saada, kun jäljelle jäävä taimikko on yli 70 sentin ja alle kolmen metrin mittaista. Varhaishoidon tuen saa riippumatta siitä, tekeekö sen metsänomistaja itse tai ostaako palvelun. Työn voi tehdä mekaanisesti esim. raivaussahalla mutta myöskin koneellisesti kitkemällä.

Taimikon harvennus

Varsinaisessa taimikonhoidossa harvennetaan liian tiheässä kasvavaa taimikkoa ja poistetaan huonolaatuiset puut. Harvennusta tarvitaan yleensä, kun pisimmät kasvatettavat puut ovat 3-8 metrin pituisia. Pohjois-Suomessa harvennetaan lyhyempiäkin taimikoita. Oikea aika riippuu puulajista, kasvupaikasta ja taimikon tiheydestä. Taimikonhoidolla varmistetaan, että ensimmäiset harvennushakkuut ovat kannattavia.

Taimikko ennen raivausta Taimikko raivauksen jälkeen

Nuoren metsän harvennus

Metsän ensiharvennus tehdään yleensä, kun puut ovat 11­-17 metrin pituisia. Männiköt harvennetaan yleensä lyhyempinä kuin kuusikot tai koivikot. Jos taimikko on aikanaan harvennettu riittävän harvaksi ja oikeaan aikaan, ensimmäisestä harvennuksesta kertyy jo puunmyyntituloja. Hoitamattoman metsän harvennus voi olla kannattamatonta, mutta silloinkin panostus nuoreen metsään on sijoitus tulevaisuuteen. Joissakin tapauksissa ensimmäiseen harvennukseen saa valtion tukea. Nuoren metsän harvennuksessa saadaan jo myytävää puuta. Yleensä ensimmäisen hakkuun puut myydään kuitupuuksi tai energiapuuksi.

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme