Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala ry:n johtaja ja Karjalan Mänty Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu

etela-karjala

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan johtaja ja Karjalan Mänty Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Ruokonen on ilmoittanut jättävänsä molemmat tehtävät ja siirtyvänsä uusiin tehtäviin toisen työnantajan palvelukseen finanssialalle. Jarkko Ruokonen on toiminut tehtävissä lokakuusta 2020 alkaen. Ruokosen viimeinen päivä Mhy Etelä-Karjalan palveluksessa on 19.1.2024.

”Kiitän lämpimästi Mhy Etelä-Karjalan henkilöstöä, hallintoa, yhteistyökumppaneitamme sekä sidosryhmiämme yhteistyöstä. Olemme läpivieneet mittavan järjestelmäuudistuksen, uudistaneet organisaation toimintatapoja sekä toiminnan kannalta keskeiset palvelusopimukset. Tämän lisäksi olemme olleet omalla vahvalla painollamme kehittämässä Metsänomistajat-ketjun yhtenäisyyttä. Mhy Etelä-Karjalan taloudelliset toimintaedellytykset ovat nyt vakaalla pohjalla, ja yhdistys on valmiina tulevaisuuteen vahvana metsänhoidon ja puunkorjuupalveluiden tarjoajana. Nyt on luonteva hetki antaa tilaa seuraajalle.”

”Olen ylpeä siitä, miten olemme Mhy Etelä-Karjalan henkilöstön kanssa läpikäyneet muutosmatkan kolmen vuoden aikana. Olen myös ollut etuoikeutettu saadessani hallitukselta ja henkilöstöltä vahvan tuen toiminnan kannalta tarpeellisten uudistusten läpiviennille. Saumaton yhteistyö on luodut edellytykset koko organisaation onnistumiselle.”

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan hallituksen puheenjohtaja Pekka Kärkäs kiittää Ruokosta kaikesta metsänomistajien edunvalvonnan eteen tehdystä työstä sekä keskeisten uudistusten läpiviennistä.

”Kiitän omasta ja hallituksen puolesta Jarkkoa yhdessä johtoryhmän kanssa tehdystä työstä Mhy Etelä-Karjalan tarvittavien uudistusten läpivientiin. Erityisesti kiitän Jarkkoa pyyteettömästä yhteistyöstä. Mhy Etelä-Karjala on parantanut viimeisen kolmen vuoden aikana palveluita, näkyvyyttä sekä toiminnan kannattavuutta. Jarkko on luonut vahvat edellytykset Mhy Etelä-Karjalalle jatkaa metsänomistajien laadukasta palvelua sekä Metsänomistajat-ketjun yhtenäistymiskehitystä.”

Mhy Etelä-Karjalan hallitus on käynnistänyt toimet uuden johtajan rekrytoimiseksi. Rekrytointi suoritetaan julkisena hakumenettelynä. Ruokosen kanssa on sovittu, että hän tekee tarvittavat toimet Mhy Etelä-Karjalan vuoden 2023 tilinpäätöksen valmistumiselle kevään 2024 aikana oman toimensa ohella. Mhy Etelä-Karjala tiedottaa uuden johtajan valinnasta, kun valinta on tehty.


Lisätiedot:
 

Mhy Etelä-Karjalan johtaja, Jarkko Ruokonen, puh. 041 4330 350

Mhy Etelä-Karjalan hallituksen puheenjohtaja, Pekka Kärkäs, puh. 050 352 4463

Ajankohtaista

 1. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala ry:n tiedote 22.2.2024

  Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala ry:n tiedote 22.2.2024

  Etelä-Karjala

  Lue lisää
 2. Metsäasiantuntijamme Pentti Immonen jää eläkkeelle vuoden lopussa

  Metsäasiantuntijamme Pentti Immonen jää eläkkeelle vuoden lopussa

  Etelä-Karjala

  Pentin eläkekahvit juotiin Ruokolahden toimistolla ja hänet palkittiin pitkästä työurasta.

 3. Ansioituneet metsänomistajat on valittu ja palkittu

  Ansioituneet metsänomistajat on valittu ja palkittu

  Etelä-Karjala

  Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan hallitus on valinnut ja palkinnut vuoden 2023 ansioituneet metsänomistajat valtuuston sääntömääräisessä syyskokouksessa.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset