Yli-Iin lämpö Oy

 

Yli-Iin lämpö Oy

Perustettu v. 2004 ja lämmitystoiminta alkoi Helmikuussa 2005

 • Kattilan teho Yli-Iin koululla 500 kwh ja Palvelukeskuksella 400 kwh
 • Vuosittainen kulutus tässä vaiheessa n. 2200 Mwh
 • Palvelukeskuksen lämpölaitos toteutettu 2010
 • Osakkaat yli-iiläisiä maanviljelijöitä ja metsänomistajia sekä metsänhoitoyhdistys (7 osakasta)
 • Päivystykset hoidetaan vuoroviikoin osakkaiden toimesta
 • Kunnan rooli:
  • Vuokrannut yhtiölle tontin
  • Ei osakkaana yhtiöön
  • Kustantanut lämmönvaihtimen
  • Lämpökanaalit kustantanut lämpöyhtiö
  • Lämmöntoimitussopimus kunnan kanssa
 • Hinta indeksoitu 10% kevyen polttoöljyn viitehintaan ja 90 % polttohakkeen keskihintaan
 • Laskutus jaettu perusmaksuun ja energiamaksuun -- tasaisempi laskutus vuoden aikana

 

 • Mhy:n rooli:
  • Yksi osakkaista
  • Hakkeen hankinta, toimitukset sekä haketuksen organisointi ja haketustuen haku
  • Haketuserien energiasisällön mittaus
  • Puutilien hoito

 

  • Hintaan vaikuttaa energiasisältö (mwh/hake-m3), haketusmatka
  • Hyvä työ palkitaan