Nuoren metsän hoito

Nuoren metsän hoidolla turvataan puuston kehitys. Nuoren metsän harvennukseen on saatavissa rahoitustukea työn toteutukseen. Tuen suuruus vuonna 2013 on Yli-Iin alueella omana työnä tehdylle harvennukselle 162 €/ha ja ulkopuolisella työvoimalla teetettynä 252,6 €/ha (mikäli metsäsuunnitelma on voimassa). Nuoren metsän harvennus voidaan toteuttaa yhdistyksen hankintapalveluna, jolloin käytössänne ovat ammattitaitoiset metsurimme ja koneyrittäjämme.

Taimikonhoito ja nuoren metsän hoito

Kun uudistamiseen on laitettu rahaa noin 1000 €/ha, on tärkeää varmistaa uudistumisen onnistuminen. Varhaishoito on useimmiten metsänomistajan tehtävänä, mutta tarvittaessa apua löytyy yhdistyksestä. Tehtäviin kuuluu lähinnä reikäperkaus, missä kasvatettavan taimen lähiympäristö pidetään vapaana. Varhaishoitoon ei ole tarjolla avustusvaroja.

Varsinainen taimikonhoito tehdään 4-5 m:n pituudessa, jolloin pahin hirvivaara on ohitettu ja selvitään yhdellä taimivaiheen hoitokerralla. Nyt valitaan kasvatettavat yksilöt, jotka harvennetaan sellaiseen tiheyteen, jossa ne voivat järeytyä kuitupuun mittoihin. Tähän tehtävään on tarjolla Kestävän metsätalouden rahoituslain tarjoamia valtion avustuksia ns. Kemera-varoja.

Metsänomistajien tekemillä taimikonhoitotyömailla ongelmana on jäävän puuston tiheys, mikä ei aina täytä lain vaatimuksia. Metsänhoitoyhdistys kartoittaa avustuskohteet ennakkoon, opastaa metsänomistajaa tarvittaessa ja hakee avustusvarat metsäkeskukselta.

Nuoren metsän hoitoon voi kuulua ennakkoraivausta, energiapuunkorjuuta, pystykarsintaa ja ensiharvennusta. Ennakkoraivauksessa poistetaan hakkuuta haittaava alikasvos, se voidaan tehdä jo muutama vuosi ennen ensiharvennusta. Ennakkoraivauksessa ja hakkuussa poistettava puusto voidaan kerätä osittain tai kokonaisuudessaan energiapuuksi. Jos lakiehdot täyttyvät tarjolla on osalle tai koko työmaalle Kemera-varoja.

Kemera-varat ja metsänhoito

Osa metsänhoitotöistä vaatii ennakkosuunnitelman, tämä kannattaa varmistaa etukäteen. Kemera-varat maksetaan jälkikäteen, ne ovat metsänomistajalle verotonta tuloa. Nykyinen kemera-laki on varmuudella voimassa v. 2014 loppuun saakka. Erityisesti vaikeat taimikonhoitokohteet kannattaa laittaa kuntoon kuluvan vuoden aikana.