Metsienhoitopalvelut Avaimet käteen periaatteella Yli-Iissä

Metsänhoitoyhdistys Yli-Ii tekee 95 % Yli-Iin metsänhoitotöistä. Tämä on mahdollista paikallisten osaajien avulla. Yhdistyksellämme on palveluksessa paikallisia yrittäjiä ja metsureita

Tyypillisimmät metsänhoitotyöt liittyvät metsänuudistamiseen ja taimikonhoitoon. Jos metsänviljelyä tehdään uudistushakkuiden seurauksena, tämä tapahtuu metsänomistajan varoilla. Valtion avustusvaroja on tarjolla lähinnä pellon tai peltoheittojen metsittämiseen. Valtio tukee taimikonhoitoa ja nuoren metsän hoitoa, koska nämä tärkeät hoitovaiheet eivät vielä anna merkittäviä tuloja metsänomistajalle. Metsänhoityhdistys selvittää metsänhoitopalveluissaan aina avustusvarojen saatavuuden sekä hakee avustukset metsänomistajan puolesta. Avustusvaroja myönnetään Kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla, josta on syntynyt nimilyhenne Kemera-varat.