Metsäsuunnittelu

Metsäsuunnitelma

Laadimme tilakohtaisia metsäsuunnitelmia. Metsäsuunnittelu tapahtuu uusiin ilmakuviin tukeutun ja metsäasiantuntijan maastookäyntien mukaisena suunnitteluna. Tilakohtainen metsäsuunnitelma on hyvän metsänhoidon ja kestävän metsätalouden perusta.

Metsäsuunnitelmaa laadittaessa pyritään mahdollisuuksien mukaan olemaan yhteydessä metsänomistajaan, jolloin voidaan paremmin ottaa huomioon metsänomistajan metsänhoidolliset tavoitteet jo suunnitelman tekovaiheessa. Voimassa olevan metsäsuunnitelman omistaville metsänomistajille maksetaan korkeampia metsänhoidon tukia kuin niille, joilla ei ole voimassa olevaa metsäsuunnitelmaa. Metsäsuunnitelmaa apuna käyttäen metsiesi hoito- ja hakkuutöiden ajoitus ja eri vaihtoehtojen vertaaminen on vaivatonta.

Suunnitelmasta selviävät muun muassa seuraavat asiat:

  1. Metsän kasvupaikat
  2. Puutavaralajien osuudet
  3. Kehitysluokkien pinta-alajakauma
  4. Puustotiedot
  5. Hakkuut
  6. Hoitotyöt
  7. Kartta ja metsästä kuvioittaiset tiedot