Luonnonhoitopalvelut

 Tärkeimmät kartoitetut luontokohteet löytyvät atk-pohjaisilta kartoiltamme. Apuna käytämme v. 2011 kuvattuja ilmakuvia ja myyntisuunnitelmaa tehdessä huomioimme kohteiden erityisarvot noudattaen voimassaolevia lakeja ja metsänomistajan toiveita.