Arviot

Metsätilan arviointi

Metsänhoitoyhdistykset tekevät lähes 90 % yksityismetsien arvioinneista. Meiltä voit tilata metsäomaisuutesi arvon määrityksen, kun kysymyksessä on sukupolven vaihdos, perinnönjako, kiinteistökauppa, lainan vakuus eli aina, kun haluat ajantasaisen arvion omaisuudestasi.

Arviossa otetaan huomioon mm. maapohjan ja taimikoiden arvot, puuston määrä ja hakkuumahdollisuudet. Tilan arvoon vaikuttaavat myös yleinen markkinatilanne ja muut taloudelliset arvot. Arvio sisältää laskennan perusteena käytetyt maapohjan, taimikoiden ja puusto yksikköhinnat, kuviotiedot, yhteenvedon tilan arvosta sekä kartan arvioidusta alueesta.

Muut arviot

Teemme myös muita erilaisia metsään liittyviä arviointeja ja mittauksia, mm. vahinko-arvioita.