Aiempien vuosien kilpailut

Mhy Yli-Iin vuoden 2015 tehtyjen nuoren metsähoitohankkeiden kesken arvotun raivaussahan voitti Tuula Pulkkinen Vuonna 2015 tehty NMH ala Yli-Iissä oli 385 ha.  Sahan arvonta suoritettiin 16.3 pidetyssä valtuuston kevät kokouksessa.

Mhy Yli-Iin vuoden 2014 tehtyjen nuoren metsähoitohankkeiden kesken arvotun raivaussahan voitti Martti Haapaniemen kp.. Vuonna 2014 tehty NMH ala Yli-Iissä oli 770 ha. Palkintona olleen raivaussahan sponsoroi osittain Osuuspankki. Sahan arvonta suoritettiin 26.3 pidetyssä valtuuston kevät kokouksessa.

Mhy Yli-Iin vuoden 2013 tehtyjen nuoren metsähoitohankkeiden kesken arvotun raivaussahan voitti Jouko Tuomela. Vuonna 2013 tehty NMH ala Yli-Iissä oli 360 ha. Palkintona olleen raivaussahan sponsoroi Junnikkala. Sahan arvonta suoritettiin 31.3 pidetyssä valtuuston kevät kokouksessa.

Mhy Yli-Iin vuoden 2012 tehtyjen nuoren metsähoitohankkeiden kesken arvotun raivaussahan voitti Risto Tihinen. Vuonna 2012 tehty NMH ala Yli-Iissä oli 320 ha. Palkintona olleen raivaussahan sponsoroi Pölkky Oy. Sahan arvonta suoritettiin 15.1 pidetyssä valtuuston järjestäytymis kokouksessa.

Mhy Yli-Iin vuoden 2011 tehtyjen nuoren metsähoitohankkeiden kesken arvotun raivaussahan voitti Niilo Ylisiuruan kuolinpesä. Vuonna 2011 tehty NMH ala Yli-Iissä oli 399 ha. Palkintona olleen raivaussahan sponsoroi Oy Shinshowa Finland ltd.. Sahan arvonta suoritettiin 13.3 pidetyssä valtuuston kevätkokouksessa.

Mhy Yli-Iin vuoden 2010 tehtyjen nuoren metsähoitohankkeiden kesken arvotun raivaussahan voitti Arvo Kakko. Vuonna 2010 tehty NMH ala Yli-Iissä oli 355 ha. Palkintona olleen raivaussahan sponsoroi Metsäliitto. Sahan arvonta suoritettiin 15.3 pidetyssä valtuuston kevätkokouksessa.

Mhy Yli-Iin vuoden 2009 tehtyjen nuoren metsähoitohankkeiden kesken arvotun raivaussahan voitti Simo Hökkä. Palkintona olleen raivaussahan lahjoitti Nordea. Sahan arvonta suoritettiin 23.3 pidetyssä valtuuston kevätkokouksessa.

Mhy Yli-Iin vuoden 2008 tehtyjen nuoren metsähoitohankkeiden kesken arvotun raivaussahan voitti Tarmo Tuutijärvi (kesk.) Sahan luovuttivat Jorma Kröger Stora Ensosta (oik.) ja toiminnanjohtaja Mikko Mäkelä (vas.) Vuonna 2008 tehty NMH ala Yli-Iissä oli 419 ha. Palkintona olleen raivaussahan lahjoitti Stora Enso. Sahan arvonta suoritettiin 22.1 pidetyssä valtuuston järjestäytymiskokouksessa.

Mhy Yli-Iin vuoden 2007 tehtyjen nuoren metsähoitohankkeiden kesken arvotun raivaussahan voitti Juhani Veijola (kesk.) Sahan luovuttivat Ostoesimies Oiva Kallunki Metsäliitosta (oik.) ja toiminnanjohtaja Mikko Mäkelä (vas.) Vuonna 2007 tehty NMH ala Yli-Iissä oli 526 ha. Palkintona olleen raivaussahan lahjoitti Metsäliitto. Sahan arvonta suoritettiin 12.3. pidetyssä valtuuston kevätkokouksessa.

Mhy Yli-Iin vuoden 2006 tehtyjen nuoren metsähoitohankkeiden kesken arvotun raivaussahan voitti Kari Karvonen. Vuonna 2006 tehty NMH ala Yli-Iissä oli 435 ha. Palkintona olleen raivaussahan lahjoitti Osuuspankki. Sahan arvonta suoritettiin 14.3. pidetyssä valtuuston kevätkokouksessa.

Yli-Iin mhy:n valtuusto arpoi kevätkokouksessaan 23.3.2006 Nuorenmetsänhoitokilpailun palkintona olleen raivaussahan. Palkinnon voitti Soili Tiiro. Palkintosahan kilpailuun lahjoitti vakuutusyhtiö Tapiola. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 186 arpaa 351,1 ha alalla tehdyillä nuorenmetsänkunnostus hankkeilla.

Yli-Iin metsänhoitoyhdistyksen valtuusto arpoi järjestäytymiskokouksessaan vuoden 2004 Yli-Iín mhy:n toimesta tehtyjen ja tarkastettujen nuorenmetsähoito hankkeiden kesken raivaussahan. Arvottavan sahan vuoden 2004 kilpailuun lahjoitti Stora Enso. Arpa suosi tällä kertaa Paavo Alataloa. Alatalo osallistui kilpailuun yhteensä 18,7 tehdyllä nuorenmetsänhoito hehtaarilla. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 70 metsänomistajaa ja vuoden 2004 aikana mhy:n toimesta tehtiin toteutusselvitys 337 hehtaarille.