Mhy Savotta on metsänhoitoyhdistysten ykkönen kemera-töissä

savotta

Metsänhoitoyhdistys Savotta toteutti Kestävän metsätalouden rahoituslain (kemera) mukaisesti tuettuja metsän- ja luonnonhoidon hankkeita vuonna 2023 yhteensä lähes 4500 hehtaarin alueella ja kunnosti sekä rakensi uusia metsäteitä 25 kilometriä. Mhy Savotan kautta yksityismetsänomistajille ohjautui yhteensä 1,49 miljoonaa euroa valtion tukea, mikä on 33 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna ja kaikista Suomen metsänhoitoyhdistyksistä eniten.

Valtaosa Mhy Savotan kautta metsänomistajille ohjautuneesta kemera-tuesta eli yli 765 000 euroa käytettiin nuorten metsien hoitoon. Nuorten metsien hoidon määrä kasvoi 15 prosenttia edellisestä vuodesta ollen samalla selvästi merkittävin työmuoto kemera-töissä. Pinta-alana tarkasteltuna tämä tarkoittaa 2700 hehtaarin hoitotöitä taimikoissa ja nuorissa metsissä.

Metsän terveyslannoituksia tehtiin yhteensä lähes 1000 hehtaaria. Suometsien kokonaisvaltaista kunnostusta toteutettiin 600 hehtaarin alueella ja metsäteissä pääosa Mhy Savotan toteutuksesta oli metsäteiden perusparannusta.

Luonnonhoitohankkeista Mhy Savotta toteutti yli 70 prosenttia kaikista Pohjois-Savon hankkeista ja ohjasi metsänomistajille reilut 200 000 euroa ympäristötukia korvauksena monimuotoisuuden edistämisestä.

Myös puuttomien alueiden metsittämiseen tarkoitettua metsitystukea hyödynnettiin Mhy Savotan toimialueella lähes 100 000 euroa, mikä on toiseksi eniten kaikista metsänhoitoyhdistyksistä.    

”Mhy Savotan kärkisija kemera-töissä valtakunnan tasolla on osoitus toimintamme monipuolisuudesta sekä aktiivisuudesta jäsentemme metsäpalveluiden tuottajana sekä edunvalvojana. Tuottamamme palvelut palvelevat ihmisten, ilmaston sekä luonnon monimuotoisuuden kokonaisuutta ja voimme aidosti todeta olevamme vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä toimija”, toteaa johtaja Ari Ruotsalainen.

Vuoden 2024 alussa kemera-tukijärjestelmän on korvannut uusi metsätalouden kannustejärjestelmä metka. Metka tukee pääosin samoja työlajeja, mutta tuettavien joukkoon on tullut myös uusia työlajeja.  

Ajankohtaista

 1. Metsänhoitoyhdistys Savotan valtuusto kokoontui

  Metsänhoitoyhdistys Savotan valtuusto kokoontui

  Savotta

  Valtuuston kevätkokous pidettiin Lapinlahdella 15.3.2024.

  Lue lisää
 2. Lähde mukaan metsänomistajamatkalle Irlantiin!

  Lähde mukaan metsänomistajamatkalle Irlantiin!

  Savotta

  Pohjoisen Savon metsänhoitoyhdistysten yhteinen metsäopintomatka suuntautuu Irlantiin 16.-20.09.2024. Matkaohjelmassa on upeita maisemia, vuoria, laaksoja, kallioita, Atlantin tyrskyjä, idyllisiä kyliä ja pubeja.

 3. Savotan Parempi Puukauppa -palvelupaketista entistäkin paremmat edut

  Savotan Parempi Puukauppa -palvelupaketista entistäkin paremmat edut

  Savotta

  Kilpailuta oma puukauppasi ja hyödynnä Savotan Parempi Puukauppa -jäsenpalvelun edut. Saat alennusta puukaupan hoitamisesta ja säästöä taimista sekä metsäpalveluista. Samalla varmistat, että metsäsi hoidetaan oikeaan aikaan, ammattitaidolla ja luonnon monimuotoisuus huomioiden.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset