Mitä tilakäynnillä tapahtuu?

Oheisella videolla käydään tilakäynnillä yhdellä metsätilalla. Tilan karttoihin ja vanhaan metsäsuunnitelmaan pohjautuen mietittään, missä käydään maastossa tilannetta tarkastamassa. Samalla voidaan miettiä mahdollisia tarpeellisia hoitotoimenpiteitä tai hakkuumahdollisuuksia. Metsänomistajalla on mahdollisuus kysellä metsäneuvojalta mieltä askarruttavia asioita ja kysellä vaihtoehdoista. Metsänomistaja on kuitenkin aina se, joka päätökset tekee oman tilansa hoitamisesta ja hakkuista. 

Pyydä tilakäyntiä omalle tilallesi, niin käydään katsomassa yhdessä, mitä sinne kuuluu! 

Puhelin 03-377 2952, sposti toimisto at mhyroine.fi