Yhdistyksen sijainti kartalla

Yhteystiedot

Toimipisteet

Rautavaara

Koulutie 1

73900 Rautavaara

Puhelin. 040 552 0143

Fax. 017-780 780

Avainluvut

Yksityismetsän pinta-ala
22531 ha
Jäsenten lukumäärä
587
Metsätilan keskikoko
38 ha
Puuston vuotuinen kasvu
130 000 m3
Keskimääräinen hakkuukertymä
80 000 m3
Puulajijakauma
Rahoitusvyöhyke
2