Valtion yksityistieavustuksiin roima korotus

pirkanmaa

Valtio avustaa yksityisteiden peruskorjauksia ja erityiskohteiden, kuten lossien ja lauttojen, vuotuisia kustannuksia. Valtionosuutta tukikelpoisista menoista nostettiin reilusti 1.1.2023 alkaen määräaikaisesti kolmeksi vuodeksi. Tarjolla on siis lisää rahaa tiekunnille ja alentamaan tieosakkaiden omarahoitusosuutta.

Ollaksemme tarkkoja, niin muutoksella vain palataan vanhaan ja peruutetaan takavuosina tehtyjä tiukennuksia. Yleinen avustusprosentti laskettiin takavuosina 50 prosenttiin, koska avustusmäärärahojen vähyys ei mahdollistanut täysimääräisiä avustuksia. Viime vuosina eduskunta on ilahduttavasti tunnistanut yksityisteiden merkityksen ja avustusmäärärahaa on vuosittain osoitettu budjetissa 20 – 30 miljoonaa euroa. Näin osoitettua rahaa on jäänyt viime vuosina jakamatta ja osaltaan tilanne mahdollistaa avustusprosentin nostamisen.

Korotettujen avustusten rahoitus on riittävällä tasolla, sillä budjetissa oleva vuoden 2023 määräraha on 23 miljoonaa euroa ja lisäksi on käytettävissä aiempien vuosien siirtomäärärahoja noin 44 miljoonaa euroa sitomaton määrärahaa. Kaikki tämä on käytettävissä heti vuoden 2023 alusta lukien ja oletettavasti sitomaton määräraha saadaan käytettyä tulevien kolmen vuoden aikana.

Yksityistiet ovat osa liikennejärjestelmän kokonaisuutta ja tämä on huomioitu tuoreessa 12 vuodeksi laadittavassa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa vuosille 2021-2032. Suunnitelmassa on linjattu valtion korottavan yksityisteiden valtionavun avustusprosenttia. Samoin hallitusohjelmaan on kirjattu, että yksityisteiden peruskorjausmäärärahat turvataan ja että myös alemman tieverkon ja yksityisteiden korjausvelan tulee vähentyä. Etujärjestöt ovat tehneet hartiavoimin töitä viestin viemiseksi päättäjien tietoisuuteen ja se on tuottanut hienosti tulosta.

Tukiprosenttien korotukset tavoitteena on kannustaa tiekuntia parantamaan ja korjaamaan yksityisteitä sekä vähentää yksityisteiden korjausvelkaa. Nykyinen maailmantilanne on nostanut huoltovarmuuden uuteen arvoon ja toimiva yksityistieverkosto parantaa merkittävästi huoltovarmuutta helpottaen kotimaisen puun kuljetuksia yksityisteiden varsilta metsäteollisuuden ja energiatuotannon tarpeisiin.

Tarjous on hyvä ja siihen kannattaa ehdottomasti tarttua, mikäli tiekunnassa on peruskorjattavaa. Harvassa sellaiset tiekunnat ovat, joissa ei olisi jonkinlaista korjausvelkaa esimerkiksi ojien perkauksen ja kuivatuksen parantamisen suhteen.

Valtionavustuksen enimmäismäärät 2023-2025:

- tavanomaiset tien parantamiskohteet 50 % → 70 %

- merkittävimmät siltakohteet 75 % → 85 %

- luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 75 % → 85 %

- lauttapaikka ja vuosittain purettava silta 80 % → 85 %, vähintään 80 %

- talvitie 65 % → 70 %

Mitä tämä tarkoittaa aiemmin haettujen avustusten osalta?

Avustusprosentin korotus oli tervetullut parannus. Ne tiekunnat, joilla oli näpeissään uunituore avustuspäätös valtasi kuitenkin epätietoisuus. Hakemus oli tehty ja käsitelty luonnollisesti vanhojen prosenttien aikana ja oikeutettu kysymys kuuluukin, miten korotus vaikuttaa niihin?

Hakemus sisälle vuoden 2022 puolella?

Uutta asetusta sovelletaan myös niihin vuonna 8.12.2022 tai sen jälkeen saapuneisiin vireillä oleviin avustushakemuksiin, joihin ei vielä ole annettu päätöstä, eikä hankkeen osalta ei ole vielä aloitettu töitä.

Päätös annettu vuoden 2022 puolella?

Hankkeisiin, joissa tiekunta on jo ilmoittanut valtionavustuksen vastaanottamisesta, sovelletaan vuonna 2022 voimassa olevaa asetusta ja avustuspäätöksessä ilmoitettua avustusprosenttia.

Tilanne ei kuitenkaan ole niin paha kuin ensin voi kuulostaa, koska kustannusten kasvu on kuluneena vuonna ollut niin raju, että vuosi sitten hankittujen tarjousten mukaisesti teetettynä perusparannus on monessa tapauksessa tullut merkittävästi halvemmaksi kuin vasta suunnittelupöydällä olevien hankkeiden hinta.

Lisää tietoa Alueellisilla yksityistiepäivillä

Lisää tietoa yksityistieavustuksista ja niiden hakemisesta kerrotaan Alueellisilla yksityistiepäivillä 14.2.-5.4.2023. Tilaisuuksia järjestetään 13 paikkakunnalla ja paikalla on aina myös ELY-keskuksen edustaja, joka käsittelee tiekuntien tekemät avustushakemukset. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen www.tieyhdistys.fi/tapahtumat .

Simo Takalammi

Suomen Tieyhdistys

Ajankohtaista

 1. Puheenjohtaja Antti Teivaala on poissa

  Puheenjohtaja Antti Teivaala on poissa

  Pirkanmaa

  Lue lisää
 2. Viikko metsäjohtajan matkassa

  Viikko metsäjohtajan matkassa

  Pirkanmaa

  Marraskuun lopussa metsä on vallannut median ja kahvipöytäkeskustelut. Metsänomistajat ovat hämmentyneitä. Vallalla on viisastelu – mitä vähemmän jollain on tietoa metsistä, sitä vahvemmat mielipiteet. Hypätään viikoksi metsäjohtajan saappaisiin.

 3. Apua metsäveroilmoitukseen

  Apua metsäveroilmoitukseen

  Pirkanmaa

  Tarvitsetko apua metsäveroilmoituksen tekemisessä? Metsäveroilmoituksen laatiminen ei ole koskaan ollut näin helppoa kuin Metsäveropalvelumme avulla.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset