Valtuuston syyskokouksessa valmisteltiin ensi vuotta ja valittiin uusi hallitus

paijat-hame

Mhy Päijät-Hämeen valtuusto piti syyskokouksen 8.12. Asikkalassa. Kokoukseen osallistui 20 valtuutettua ja hallitus kokonaisuudessaan. Kokouksessa Juuso Heikkilä kertoi Family Timber Finland Oy:n toiminnasta, Asta Sarkki MTK:sta avasi ajankohtaisia edunvalvontateemoja ja Jari Yli-Talonen piti puumarkkinakatsauksen, sekä kertoi organisaatiomuutossuunnitelmista.

Valtuusto teki useita toimintaa ohjaavia päätöksiä

Kokouksessa päätettiin hallituksen koko ja valittiin uusi hallitus vuosille 2023–2024. Valtuusto hyväksyi nimitystoimikunnan esityksen, ja hallituksen jäsenet pysyvät samoina kuin kuluvalla kaudella. Varajäsenissä tapahtui muutoksia. Hallituksen jäsenet tulevat olemaan:

Paula Iso-Kuusela, varalla Henna Kalliokoski

Janne Ruoppi, varalla Tuomo Liukkonen

Jussi Leppänen, varalla Maija Sinisalo

Mika Hämäläinen, varalla Aapo Ylä-Sulkava

Jussi Salonen, varalla Hannele Saarinen

Jukka-Pekka Kataja, varalla Kari Julkunen

Jaakko Temmes, varalla Janne Havumäki

Hallitus piti pian syyskokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa valittiin puheenjohtajaksi Jukka-Pekka Kataja ja varapuheenjohtajaksi Mika Hämäläinen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jukka-Pekka Kataja (vas.) ja varapuheenjohtajana Mika Hämäläinen.

Valtuusto päätti vuoden 2023 jäsenmaksusta ja liittymismaksusta. Jäsenmaksu tulee olemaan 109 euron tasamaksu ja kannatusjäsenen jäsenmaksu 50 euroa. Liittymismaksu tulee olemaan 50 euroa, joka peritään silloin kun yhdistyksen jäsenyydestä eronnut tai erotettu asiakas liittyy uudelleen jäseneksi.

Valtuusto valitsi MTK:n liittokokousedustajat, metsävaltuuskunnan edustajat, sekä edustajat muihin keskusjärjestöihin ja yhteisöihin, joissa yhdistys on jäsenenä ja joihin valtuusto on päättänyt valita yhdistyksen edustajat.

Ensi vuoden toimintasuunnitelmaa leimaa monet epävarmuustekijät

Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio. Toimintasuunnitelmassa todetaan, että Korona, Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä uuden toimintajärjestelmän käyttöönotto ovat tehneet toiminnan ennustamisesta, suunnittelusta sekä seurannasta erittäin haasteellisia. Vuodesta 2023 tulee yhdistyksen talouden ennustamisen kannalta erittäin vaikea.

Maailman laajuisen laman uhka vaikuttaa osaan mhy:n tuottamista ja välittämistä palveluista. Puukauppa on ollut tänä vuonna ennätysvauhdissa ja useiden raaka-aineiden, sekä energian hinnat ovat nousseet kiihtyvällä tahdilla. Lisähaasteeksi on tullut uusien metsäjärjestelmien koulutus ja sisäänajo. Myös poikkeuksellisen suuri vaihtuvuus toimihenkilöissä aiheuttaa ylimääräistä haastetta, koska vähintään ensimmäinen vuosi tarvitaan sisäänajoon uudessa tehtävässä. Vuoden 2023 haasteena tulee olemaan myös uuden toiminta- ja tiimimallin kehittäminen sekä siihen siirtyminen.

Vuoden 2023 liikevaihtotavoitteeksi on asetettu n. 10,3 milj. euroa, josta yli puolet tulee korjuupalvelusta. Ensi vuodeksi tehdyt uudet ja kasvavat toimitussopimukset takaavat yhdistyksen korjuupalvelulle nousevan toimintavolyymin. Viljely- ja metsänhoitotöihin asetetut tavoitemäärät ovat viime vuosia maltillisemmat.

Päätavoitteet 2023:

1. Leimikoita 750 000 m3

2. Puukaupan toimeksiannot 550 000 m3

3. Korjuupalvelu 250 000 m3

4. Uudistamistöiden laskutus 1,2 milj. €

5. Raivaussahatyöt 3 000 ha

6. MTS- ja arviot 9 000 ha

7. Yhteydenotot 3 000 kpl ja 800 tilakäyntiä

Ajankohtaista

 1. Puun hinta Päijät-Hämeessä 12/22 - 1/23

  Puun hinta Päijät-Hämeessä 12/22 - 1/23

  Päijät-Häme

  Lue lisää
 2. Mhy Päijät-Hämeen kesäharjoitteluhaku

  Mhy Päijät-Hämeen kesäharjoitteluhaku

  Päijät-Häme

 3. Puun hinta Päijät-Hämeessä marraskuussa

  Puun hinta Päijät-Hämeessä marraskuussa

  Päijät-Häme

2023 © Metsänhoitoyhdistykset