Yhteystiedot

Toimipisteet

Alavuden toimisto

Lähteentie 3

63300 Alavus

Puhelin. 0401726743

Kuortaneen toimisto

Kirkkotie 27 A

63100 Kuortane

Puhelin. 0400 169626

Peräseinäjoen toimisto

Keikulinkuja 1

61100 Peräseinäjoki

Puhelin. 040 5391168

Avainluvut

Yksityismetsän pinta-ala
109000 ha
Jäsenten lukumäärä
1978
Metsätilan keskikoko
28 ha
Puuston vuotuinen kasvu
380000 m3
Keskimääräinen hakkuukertymä
350000 m3
Puulajijakauma
Rahoitusvyöhyke
2