Lähde mukaan metsänomistajien edunvalvontaan

16.7.2020

Metsänhoitoyhdistysten vaalit lähestyvät ja ehdokkaaksi voi ilmoittautua 30.9. asti. Valtuustovaalit pidetään joka neljäsvuosi ja valtuutettuja sekä varavaltuutettuja valitaan koko maassa yhteensä 2 000.

Sinä voit olla yksi heistä ja vaikuttaa metsänhoitoyhdistyksen toimintaan ja samalla vahvistaa omia tietojasi metsänomistajana. 

Metsänomistus kehittyy jatkuvasti: etä- ja naismetsänomistajien sekä eri aloilla työskentelevien metsänomistajien määrä lisääntyy. Myös yhteismetsät yleistyvät ja laajentuvat. Nopealla päättelyllä tämä tarkoittaa metsänomistajakunnan monimuotoistumistumista, ja siitä seurauksena metsänomistajien arvot, mielipiteet ja tavoitteet monipuolistuvat.

Metsänomistajilla on monipuolisia tavoitteita

Kiiminkiläisillä metsänomistajilla on useita eri tavoitteita metsiensä suhteen. Osa metsänomistajista pitää sukutilaansa, osa asuu muutaman kilometrin päässä metsätilastaan, osa Oulun keskustassa ja osa asuu täysin eri puolella Suomea. Sukupuolten omistussuhteet tasoittuvat ja metsätilojen koot vaihtelevat kuten myös metsänomistajien ikä.

Metsänomistajista löytyy ryhmä, jotka tekevät itse kaikki metsäänsä liittyvät työt aina istutuksista hankinta hakkuisiin. Toiset tekevät istutustyöt sekä taimikonhoidon itse, mutta teettävät hakkuut ulkopuolisilla ja osa metsänomistajista on ulkoistanut hakkuut ja hoitotyöt muille. Kaikkia välimuotojakin löytyy. Osa metsänomistajista tekee joku vuosi työn itse ja joskus ottaa ulkopuolisen tekemään työt, riippuen muun elämän kiireistä ja rajoitteista.

Yhtälailla kaikki nauttivat luonnosta ja saattavat kesällä kerätä marjat pakastimeen joko omasta metsästään tai muusta hyvästä marjapaikasta.  Myös ilmastonmuutos huolestuttaa osaa metsänomistajista, jonka takia metsien halutaan kasvavan tehokkaasti, jotta puusto sitoisi tehokkaasti hiiltä.

Valtuustoon kaivataankin edustusta kattamaan koko metsänomistajaporukka, jotta kaikki näkökulmat osataan huomioida edunvalvonnassa.

Valtuustoon tarvitaan aktiivisia vaikuttajia

Valtuustovaalit ovat edessä marraskuussa, joten nyt on hyvä hetki miettiä: millainen metsänomistaja olen? Millaiseen suuntaan haluan metsänomistajien edunvalvontaa viedä? Haluaisinko olla mukana vaikuttamassa metsänomistajien asemaan?

Mitä valtuutetulta odotetaan? Mitä valtuustotyöhön kuuluu?

Perinteisten kokousten lisäksi valtuutetun täytyy myös välittää viestiä sekä valtuustolta metsänomistajille että metsänomistajilta valtuustolle. Valtuutetulla pitää olla kiinnostusta ja aikaa paneutua asioihin ja miettiä kaikkien metsänomistajien etua. Kaikki ajatukset eivät välttämättä ole omien ajatusten kanssa samassa suunnassa, mutta keskustelun avaaminen luo mahdollisuuden kehittää metsänomistajien asemaa.

Ehdokkaaksi voi asettautua 30.9. asti täyttämällä ehdokashakemuksen joko Kiimingin metsänhoitoyhdistyksen sivuilla tai toimistolla paperilomakkeella.

Äänestysaika on 4.-25.11.2020 ja äänioikeus on kaikilla metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä 1.1.2020 olleina. Äänioikeusrekisteri on nähtävillä toimistolla 12.8.-2.9. ja oikaisuvaatimukset pitää jättää 2.9. mennessä

Joulukuussa 2020 on äänestystulos varmistettu ja uusi valtuusto voi aloittaa työnsä.