Kysymyksiä ja vastauksia lannoituksista

06.4.2020

Miksi metsää kannattaa lannoittaa?

Lannoituksella voidaan tuottaa enemmän käyttöpuuta, nopeuttaa puiden järeytymistä ja aikaistaa puun korjuuta.

Milloin metsää kannattaa lannoittaa?

Sopiva hetki lannoitukselle on vuosi tai kaksi harvennuksen jälkeen. Lannoituksen voi tehdä useamman kerran kiertoajan kuluessa. Jos lannoitus tehdään vain kerran, on paras hetki sille noin 6-10 vuotta ennen päätehakkuuta. Tällöin tukkipuun osuutta lisäävästä lannoitusinvestoinnista saadaan paras tuotto.

Terveys- vai kasvatuslannoitus?

Terveyslannoitus on tarpeen, kun puuston kehitys on taantuvaa metsänhoidollisista toimenpiteistä huolimatta maaperän ravinteiden epätasapainon vuoksi. Lannoituksella korjataan ravinnetasapainoa. Terveyslannoitukseen voidaan myöntää KEMERA-tukea, jonka suuruus on 30 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Kasvatuslannoituksella pyritään tuottamaan enemmän käyttöpuuta, nopeuttamaa puiden järeytymistä ja aikaistaa puun korjuuta. Kasvatuslannoituksiin KEMERA-tukea ei myönnetä.

Minkälaista lannoitetta kannattaa levittää?

Yleisimmin kasvua rajoittaa joko typpi tai fosfori. Vähäinen typpi rajoittaa kasvua lähinnä kivennäismailla, kun taas fosforin puute turvemailla. Boorin puutosta voi esiintyä sekä kivennäismailla että turvemailla. Terveyslannoitukset tehdään tuhka- tai boorilannoituksena. Lannoitteet levitetään metsään joko lentolevityksenä tai maalevityksenä.

Kuinka kauan lannoitusvaikutus kestää?

Kivennäismailla lannoituksen vaikutusaika on noin 6­-­­­10 vuotta ja turvemailla 15-30 vuotta. Vaikutusaikaan vaikuttaa käytetty lannoite.

Paljonko puuston kasvu lisääntyy?

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksen mukaan puutuhka sisältää kaikkia rämemänniköiden tarvitsemia ravinteita. Tuhkalannoituksen seurauksena puuston kasvu lisääntyy 2–3-kertaiseksi lannoittamattomaan verrattuna. Sopivia tuhkalannoituskohteita ovat ojitetut turvemaat, joissa turpeen paksuus on vähintään 0,5m ja puuston määrä riittää ylläpitämään kuivaustehoa.

Metsänhoitosuositusten mukaan Pohjois-Suomen eteläosissa kivennäismailla saadaan varttuneissa metsissä typpilannoituksella tuotettua lisäpuuta yleensä 7–16 kuutiota hehtaarilla. Turvemailla tuhkalannoituksella voidaan lisätä männyn kasvua vuositasolla jopa 2–4 kuutiota.

Mitä enemmän puusto kasvaa, sitä enemmän se myös sitoo hiiltä.  Lannoittamalla metsää kasvatatte myös hiilinielua.

Miten lannoitus vaikuttaa marjoihin?

Lannoitteissa on vain samoja ravinteita kuin metsässä muutenkin on. Lannoituksen jälkeen marjasadot voivat olla suurempia kuin ilman lannoitusta. Marjoja voi siis huoletta poimia myös lannoitetuista metsistä.

Paljonko lannoitus maksaa?

Lannoituksen hintaan vaikuttaa pinta-ala, levitystapa, käytettävä lannoite ja etäisyys palstalle. Kysy tarjous asiantuntijoiltamme.

Metsänlannoituksesta aiheutuneet kustannukset ovat vähennyskelpoinen menoerä metsäverotuksessa. Lannoitus on hyvä tapa sijoittaa osa metsätuloista takaisin metsään kasvamaan korkoa. Lannoitus lisää puun määrää metsätilalla ja tilan arvo kasvaa, mikä hyödyttää myös seuraavaa sukupolvea.

 

Kesän lannoitukset sovitaan tämän ja ensi kuun aikana. Toimi siis nopeasti, jotta metsänne lannoitus onnistuu jo tälle kasvukaudelle.

Kysy lisätietoa asiantuntijoilta ja suunnitellaan lannoitus tarvittaville alueille. Tarjoamme teille kilpailukykyiset hinnat ja hyvän palvelun.