Suometsät ja tuhkalannoitus-webinaari

Kestävää metsänhoitoa ilmastonmuutoksen ehdoilla-hankkeen kautta järjestettiin suometsiä ja tuhkalannoitusta käsittelevä webinaari 11.3.2021. Webinaaria markkinoitiin Mhy Karhun ja Mhy Kihniö-Parkanon somessa ja verkkosivuilla, sekä suoraan asiakkaille sähköpostilla ja puhelimitse.

Mhy Karhun metsäasiantuntija ja hanketyöntekijä Anne Haukkovaara aloitti webinaarin kertomalla lyhyesti hankkeesta pääpiirteissään ja sen jälkeen suometsistä ja tuhkalannoituksen vaikutuksista niihin. Annen jälkeen vuorossa oli Metsäkeskuksen Olli Routimo, joka kertoi tuhkalannoitukseen saatavasta Kemera-tuesta ja sen vaatimuksista. Viimeisen esityksen piti Heikki Suvanto ForestVitalilta, joka kertoi tuhkalannoituksen käytännön toteutuksesta.

Osallistujat olivat hyvin mukana webinaarissa ja kysymyksiä nousi jokaiseen aiheeseen liittyen tasaisesti. Lisäksi webinaarista tuli jälkikäteen positiivista palautetta osallistujilta, mikä kuvastaa, että metsänomistajilla on hyvin kiinnostusta suometsiin ja niiden hoitoon.

Webinaarin materiaalit lähetettiin osallistujille ja niitä voidaan lähettää muillekin asiasta kiinnostuneille.