Mhy Kihniö-Parkano

Metsänhoitoyhdistys Kihniö-Parkanon toiminta on alkanut v. 2004, jolloin perusyhdistykset yhdistyivät vuosien neuvottelujen jälkeen. Alkujaan Parkanon yhdistys on perustettu v. 1930 ja Kihniö v. 1935.

Metsänhoitoyhdistys on aktiivinen toimija metsätaloudessa ja puukaupassa. Valvomme myös metsän- ja maanomistajien etua kaavoituksessa ja kaikkeen maankäyttöön liittyvissä asioissa.

Palveluksessamme on 6 metsätoimihenkilöä, jotka auttavat, opastavat ja neuvovat metsänomistajia heidän metsäomaisuutensa hoidossa. Metsänistutusta ja taimikonhoitoa tekee palveluksessamme 10 metsuria ja metsuriyrittäjää.

Vuosittain laadimme puunmyyntisuunnitelmia 110 000 kuutiota puumarkkinoista riippuen. Tuosta puumäärästä korjaamme omilla hakkuukoneketjuilla 60 000 kuutiota. Hakkuukoneita työmaillamme työskentelee neljä, jotka ovat Metsäkoneurakointi Kauko Helmisen ja Heikki Koiviston. Puunkuljetuksista vastaavat Tapani Keskiruusi ja Kuljetus Kimmo Seppälä. Tienrakennustyömailla ja ojitushankkeilla työskentelee usempia kaivinkoneita.

Tarjoamme metsänomistajille mm. seuraavia palveluita:

 • puukaupan avustaminen ja valtakirjakauppa
 • puunkorjuupalvelu

 • energiapuukauppa
 • metsä- ja puustoarviot sekä maatilojen kiinteistöarviot
 • metsäkiinteistöjen ja tonttien välitys Länsi-Suomen metsätilojen kautta
 • metsäsuunnittelu
 • metsänhoitotyöt
  • maanmuokkaus: äestys, mätästys, laikutus
  • metsänkylvö, metsänistutus
  • heinäntorjunta, vesakonperkaus
  • taimikonhoito, nuoren metsän harvennus
 • metsä- ja yksityisteiden perusparannusten suunnittelu ja toteutus
 • kunnostusojitus
 • kiinteistökauppakirjojen laadinta ja kaupanvahvistus ja lainhuutohakemuksen laadinta ja sen hakeminen

 • metsäveroilmoituksen laadinta jne.

 

Yhdistyksen sijainti kartalla

Yhteystiedot

Toimipisteet

Parkanon toimisto

Keskuskatu 5

39700 Parkano

Kihniön toimisto

Kihniöntie 73

39820 Kihniö

Puhelin. 044 7393 112

Avainluvut

Yksityismetsän pinta-ala
60 000 ha
Jäsenten lukumäärä
1300
Metsätilan keskikoko
34 ha
Puuston vuotuinen kasvu
250 000 m3
Keskimääräinen hakkuukertymä
200 000 m3
Puulajijakauma
Rahoitusvyöhyke
2