Kanta-HämeMetsätiet

Kunnostusojitus palauttaa metsäsi kasvukuntoon

Kunnostusojitus on tarpeen, kun vanhojen ojitusalueiden ojat ovat menneet tukkoon, eivätkä ne enää johda vettä metsästä pois. Kunnostusojituksessa ojat perataan auki ja tehdään mahdollisia uusia ojia, jotta metsän vesitalous saadaan kuntoon. Kysy metsäneuvojaltasi, onko metsätilasi sijaintialueella suunnitteilla yhteisiä ojitushankkeita. Yhteishankkeet laskevat yksikkökustannuksia.

Lue lisää

Metsätie- ja ojitushankkeiden yhteydessä hoidamme myös metsässä tarvittavat hoitotyöt, kuten harvennushakkuut, taimikonhoidon, nuoren metsän kunnostuksen ja lannoituksen. Näin saat metsäsi kerralla tuottamaan.

Metsäteiden rakentamisen ja perusparantamisen, sekä metsäojituksen erityiskysymyksiin vastaa

Lauri Laaksonen 0400 878 615

Tuottavan metsätalouden elinehto on kantava metsä- ja yksityistieverkosto. Teitä pitkin kulkevat puut sahoille ja tehtaisiin, sekä aikanaan taimet ja metsurit  metsään. Metsäkuljetusmatka ja korjuukelpoisuus vaikuttavat puukaupasta saataviin tuloihin. Heikossa kunnossa oleva tie estää hakkuut sulan maan aikana.

Hyvä metsätie tekee leimikostasi ostajia kiinnostavan

Hyväkuntoiset metsätiet helpottavat metsäsi hakkuita ja hoitotöitä. Saatat saada leimikollesi paremman hinnan, mikäli tiet ovat kunnossa. Metsänhoitoyhdistys suunnittelee ja toteuttaa tienkunnostus- ja rakennushankkeita metsäsi sijaintialueella. Uutta tietä voidaan tarvita kohteilla, joissa tietä ei vielä ole ja kuljetusmatkat ovat pitkiä ajokuntoisen tien varteen.

Älä unohda metsätien perusparannusta

Hyvinkin hoidettu tie painuu vuosin saatossa ja ojarummut alkavat mennä tukkoon. Tien perusparannusta ei pidä unohtaa, sillä kustannukset nousevat, mitä huonompaan kuntoon tie pääsee. Ota yhteyttä, niin tieasiantuntijamme kartoittavat metsätien tilanteen. Metsätien perusparannuksella tie kunnostetaan taas kulkukelpoiseksi ja puun kuljetukseen sopivaksi. 

Katso video: Miten huollat metsäteitä

Videolla tieasiantuntijamme kertoo, miten metsätiestä huolehtimalla sen saa pidettyä kulkukelpoisena ja toisaalta mistä huomaa, että on aika tehdä perusparannus.

Valtio myöntää tukea metsäteille

Valtion myöntämää Kemera -tukea voidaan hakea metsäautoteiden rakentamiseen ja perusparannukseen. Kunnostettavien ja uusien metsäteiden on sovelluttava ympärivuotiseen käyttöön pois lukien kelirikkoaikojen käyttörajoitukset. Metsäteiden rakentamista tuetaan vain usean tilan yhteishankkeena. Metsätalouden kuljetusten on tuolloin oltava vähintään puolet uusilla teillä, perusparannuksessa vähintään 30 % tien käytöstä.

 

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme