Iin Mhy on perustettu vuonna 1951, jolloin siihen kuuluivat myös Yli-Ii ja Kuivaniemi. Vuonna 1965 Ii mhy jakaantui kolmeen osaan ja Iin Mhy toimi vain Iissä. Vuoden 2007 alussa Kuivaniemi liitettiin Iin kuntaan, mutta Kuivaniemen Mhy liitettiin Pudasjärven Mhy:een, joten Iin kunnan alueella toimii kaksi mhy:tä. Iin Mhy tänään on pieni yhdistys ja erilaisia yhteistyökaavailuja jopa fuusion asteelle on suunniteltu, mutta kuitenkin metsänomistajat ovat katsoneet, että on paras toimia tässä vaiheessa itsenäisenä.

Yhdistyksen sijainti kartalla

Yhteystiedot

Toimipisteet

Iin Metsänhoitoyhdistyksen toimisto

Kirkkotie 8

91100 II

Puhelin. 08 81 74222

Avainluvut

Yksityismetsän pinta-ala
23000 ha
Jäsenten lukumäärä
745
Metsätilan keskikoko
31 ha
Puuston vuotuinen kasvu
125000 m3
Keskimääräinen hakkuukertymä
75000 m3
Rahoitusvyöhyke
2