8 vinkkiä onnistuneeseen puukauppaan

Useimmat metsänomistajat pohtivat, milloin olisi hyvä aika tehdä puukauppaa.  Puukaupan ajoituksella on suuri merkitys: minä vuonna tai milloin vuoden kuluessa myy puuta tai millaista puuta.

 1. Vaihtele puunmyynnin ajankohtia. Älä myy puuta tasaisesti eli joka vuosi, koska vuosien välillä kysyntä ja puunhinta vaihtelee todella paljon. Jos myyt puuta muutaman vuoden välein tai harvemmin, niin pyri ajoittamaan puunmyyntejä hyville ja korkeamman puunhinnan vuosille. Metsätalouden kannattavuuden kannalta tällä on todella iso merkitys.
   
 2. Harvennukset ja päätehakkuut omina kauppoinaan. Älä myy kaikenlaista puuta samassa kaupassa eli älä niputa ensiharvennuksia, harvennuksia ja päätehakkuita samoihin puukauppoihin. Sekalainen myyntierä valitettavasti varmistaa sen, etteivät kaikki potentiaaliset ostajat ole kiinnostuneita myyntierästä. Älä siis pilaa hyvää kaikille ostajille soveltuvaa päätehakkuukohdetta talvella korjattavalla ensiharvennuksella.
   
 3. Teetä puunmyyntisuunnitelma valmiiksi. Älä myy puuta aina samaan aikaan vuodesta. Eri vuosina parhaimmat ajankohdat vaihtelevat, eikä kannattavin ajankohta ole aina kevät. Optimaaliseen ajankohtaan vaikuttaa talous- ja suhdannetilanteet. Tilanteet vaihtelevat nopeastikin, joten valmiiksi tehty puunmyyntisuunnitelma mahdollistaa nopean kaupan ostajan tarpeeseen tai hyvään markkinatilanteeseen.
   
 4. Myy aina parhaan tarjouksen tehneelle ostajalle. Älä myy aina samalle ostajalle. Puueriä kilpailuttamalla voidaan todeta, että paras tarjous tuo metsänomistajalle jopa 20% alhaisinta tarjousta enemmän tuloja. Vain kilpailuttamalla voi saada parhaan mahdollisen puukauppatulon.
   
 5. Katkonta ratkaisee. Älä myy hinnan perusteella. Mitta- ja laatuvaatimusten huomioiminen sekä ostajan tekemä runkojen katkonta ovat metsänomistajalle hintaa tärkeämpiä. Katkonnasta tulevat erot ovat keskimäärin kaksi kertaa isommat kuin ostajien väliset hinnan erot. Kannattaa käyttää hyväksi metsänhoitoyhdistyksen ostajakohtaista katkonnan seurantatietoa tarjousvertailua tehtäessä. Alle 500 euron panostuksella valtakirjakauppaan varmistaa keskimäärin 2000 euron tulon.
   
 6. Korkeammalla hinnalla enemmän ja alhaisemmalla vähemmän. Älä myy joka kerta samansuuruista puuerää. Vaihtele puukauppojen kokoa ainakin siten, että korkeammalla puun hinnalla myyt enemmän ja parempia kohteita, kun taas hintojen laskiessa teet pienempiä puukauppoja.
   
 7. Lisäeurot kuitupuuhun. Älä pyydä lisähintaa tukkipuuhun, vaan vaadi korkeampaa hintaa kuitupuulle. Metsänomistajalle metsätalouden kannattavuuden näkökulmasta on kaksi kertaa tärkeäpää saada lisäeurot kuitupuuhun eli mahdollisimman aikaisin ja metsänkasvatuksen alkuvaiheessa. Toki puukauppatulojen näkökulmasta lisäeuro on yhtä arvokas kuitupuussa kuin tukkipuussakin, mutta kuiduttavan teollisuuden maksukyky on tällä hetkellä aivan jotain muuta kuin kuitupuun nykyinen hintataso.
   
 8. Tulot ovat lähes kymmenen kertaa menoja tärkeämpiä. Älä minimoi menoja, vaan maksimoi tuloja. Metsätalouden menot ovat keskimäärin 20-30€/ha/v, mutta tulot jopa kymmenkertaiset. On siis kymmenen kertaa tärkeämpää pyrkiä lisäämään tuloja kuin vähentämään menoja.

Pauli Rintala
Kenttäpäällikkö
MTK metsänomistajat