Puumarkkinat ovat positiivisessa asennossa jatkossakin

pyha-kala

Puukauppa alkaa kiivastua kesää kohden, joten puumarkkinat tuntuvat toimivan edellisvuosien malliin. Puukauppa käy kysynnän ja tarjonnan suhteen tasapainoisesti. Tasapainoisuus tarkoittaa sitä, että myyjät ja ostajat ovat olleet tyytyväisiä puumarkkinoiden tilanteeseen.

Metsäteollisuuden puunostot yksityismetsistä ovat vähentyneet alkuvuonna -12 % edellisvuodesta. Pohjois-Suomessa kauppa on käynyt hieman paremmin, kun laskua on ollut noin 5 % edellisvuodesta. Sama suunta on maakunnan tasolla myös Pohjois-Pohjanmaalla, kun ostot ovat vähentyneet noin 2 %. Maakunnan eteläosissa puukauppa sen sijaan on käynyt vilkkaammin, sillä mhy:n valtakirjalla tekemät puukaupat ovat kasvaneet noin 10 % kertoo johtaja Maunu Kilpivaara mhy Pyhä-Kala:sta.

Puun hintataso on kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla nimellishinnoiltaan, mikä on kannustanut metsänomistajia puukauppaan. Esimerkiksi huhtikuun keskihinnat olivat sekä kuitupuun että tukkipuun osalta vuodenaikaan nähden ennätystasolla päätehakkuuleimikoissa kertoo Kilpivaara.

Puumarkkinat ovat edenneet edellisvuosien tavoin kevätkaudella. Keväällä ostetaan pääasiassa kesäkorjuukelpoisia kohteita. Näin voidaan varautua syksyynkin varantojen osalta. Puukauppa käykin nyt vilkkaasti ja ostajat kirivät ostojaan. Vaikka lakot ovat loppuneet, on katkottua puuta kuitenkin varastoissa. Kemin biotuotetehtaan räjähdyksestä johtuvan seisokin vaikutus on useita miljoonia kuutioita ja se saattaa vaikuttaa puuvirtoihin. Ostetaanko puuta nyt varastoon, koska sen ajatellaan olevan syksyllä vieläkin kalliimpaa? Vuodet eroavat enemmän siinä, miten syksyn puukauppa kehittyy. Syksyllä puukaupoissa painottuu varautuminen tulevaan talveen. Näin puunostajien pitää ottaa etukäteen riskiä talven korjuutilanteen suhteen turvatessaan yhtiöidensä puunhankintaa.

Metsäyhtiöiden ensimmäisen kvartaalin tulosjulkistukset olivat analyytikkoennusteita parempia ja antoivat odottaa suhdanteen kääntyvän positiivisempaan. Myös viimeiset talousennusteet ennakoivat suhdanteen kääntymistä yleisesti parempaan. Hintojen yleinen nousu on saatu kuriin ja korkojen laskun käynnistyminen on todennäköistä. Tämän pitäisi lisätä talouden optimismia niin kemiallisen kuin mekaanisen metsäteollisuuden tuotteille. Tällä olisi selkeä yhteys puun tarpeeseen ja siitä käytävään kilpailuun.

Puun kysyntää ja siitä maksettavaa hintaa edistävät monet markkinatekijät. Itämeren maissa ja Euroopassa laajemminkin on havaittavissa jopa puupulaa. Esimerkiksi Ruotsissa puun hinnat ovat voimakkaassa nousussa. Stora Enso ilmoittikin tulosjulkistuksen yhteydessä, että ”Forest-divisioona odottaa puun kysynnän nousevan vähitellen samalla, kun markkinat Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa pysyvät tiukkoina. Puun hinnan arvioidaan nousevan koko loppuvuoden ajan Suomessa ja Ruotsissa.”

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Lisätietoja:

Maunu Kilpivaara, johtaja, p.0442438275 Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry

Ajankohtaista

 1. Kimmo Iso-Tuisku

  Puun hintatasot ovat nousseet voimakkaasti, mutta ovatko hinnat oikeasti korkealla?

  Pyhä-Kala

  Mhy Pyhä-Kalan alueella päätehakkuuleimikoissa tukkipuun hinta on noussut 85–88 euron tasolle. Käytännössä suurempi suhteellinen hinnannousu on kuitenkin ollut kuitupuulla mikä on innostanut metsänomistajia myymään myös harvennushakkuuleimikoita.

  Lue lisää
 2. Toimihenkilöt Kesälaitumelle

  Toimihenkilöt Kesälaitumelle

  Pyhä-Kala

  Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan toimihenkilöiden kesälomien aikataulu 2024

 3. Ylivieskan 14.5. metsätaitokilpailun tulokset

  Ylivieskan 14.5. metsätaitokilpailun tulokset

  Pyhä-Kala

  Metsätaikilpailujen tuloksia Ylivieskasta 14.5. Kuvassa keskellä osallistuneiden kesken arvotun akkuraivaussahan voittaja Arvo Kokkonen.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset