Puukauppamäärät vahvistuneet loppuvuotta kohden

pyha-kala

Puun ostoilla korvataan Venäjän tuontipuuta ja varaudutaan ensi vuoden kasvavaan puun käyttöön

Puun kysyntä on vahvistunut loppuvuotta kohden. Kevään hetkellinen notkahdus puukauppamäärissä jäi väliaikaiseksi ja kysyntä on ollut viimeisimpinä viikkoina syyskauden korkeinta valtakunnallisesti ja myös Pohjois-Pohjanmaalla.

Venäjän puun tuonnin loppuminen ja puun käyttöä lisäävät investoinnit ensi vuonna vaativat metsäyhtiöiltä varautumista tulevaan. Tämä näkyy ostojen voimistumisena nouseviin hintoihin talvea vasten. Nouseva hintataso harvennusleimikoiden puulla on erikoinen ilmiö puumarkkinoilla, kertoo johtaja Maunu Kilpivaara Mhy Pyhä-Kalasta. Sahatavaran hintataso on normalisoitumassa ja puun kysyntä kohdistuu nyt päätehakkuuleimikoiden sijasta harvennusleimikoihin. Talouden epävarmuuskaan ei ole vaikuttanut merkittävästi puumarkkinoihin. Alueellisia eroja on kuitenkin paljon, joten kannattaa hyödyntää Metsänhoitoyhdistysten paikallista osaamista puukaupan suunnittelussa.

Metsäyhtiöiden kannattavuudelle puun hinnan merkitys ei ole niin suuri kuin metsänomistajalle. Metsäyhtiöt ovat tehneet korkeita tuloksia pääosin lopputuotteiden korkeitten hintojen takia. Puukustannus on ollut vain yksi kustannus muiden joukossa. Puun hinta on kuitenkin tärkein tekijä metsänkasvatuksen kannattavuudelle, joten metsänomistajia hinta kiinnostaa aina. Puun hintaan pitääkin kiinnittää erityistä huomiota, kun tekee puukauppapäätöksiä. Puukaupat kannattaakin kilpailuttaa Metsänhoitoyhdistyksen avulla ja tehdä myyntipäätös vasta kilpailutuksen jälkeen.

Ensi vuoden puun tarve huomattavan korkea

Vuosi on ollut poikkeuksellinen kotimaisessa puukaupassa. Vielä keväällä puukauppa oli yli neljänneksen jäljessä edellisvuotta, vaikka puun tuonnin Venäjältä tiedettiin jo maaliskuussa kuihtuvan nopeasti. Metsäteollisuus sai huomattavaa lisäaikaa varautumiseen UPM:n lakosta johtuen. Loppuvuonna puun ostot alkoivat vahvistumaan. Metsäteollisuuden onkin syytä varautua seuraavan vuoden kasvavaan puun käyttöön. Venäjän tuonnin loppumisen takia ensi vuonna pitää löytyä kokonaisuudessaan noin kymmenen miljoonaa kuutiometriä enemmän puuta. Puun tuonti korvataan pääosin kotimaisella puulla.

Ensi vuonna aloittaa useita sekä kuitu- että tukkipuun käyttöä lisääviä laitoksia. Metsä Groupin Rauman saha käynnistyi jo tämän vuoden puolella, mutta saanee puunhankinnan täyteen tehoon ensi vuoden aikana. Useat yksityiset sahat Pohjois-Suomessa vahvistivat tuotantoaan lisäinvestoinneilla, kuten Pölkky Oy Kuusamossa ja Kuhmo Oy Kuhmossa sekä TimberTeam Pyhännällä. Junnikkala Oy:n Oulun uuden sahainvestoinnin myötä puunhankinta voimistuu Pohjois-Suomessa. Pohjois-Suomeen on luvassa myös Kemin biotuotetehtaan investoinnin myötä merkittävän kasvavaa kuitupuun käyttöä, kun puunhankintaan aletaan valmistautumaan. Pohjois-Suomeen lisäykset ovat tervetulleita, sillä kuluva vuosi on ollut alueellisesti heikko puunkäytön näkökulmasta Kemin Veitsiluodon tehtaiden sulkeutumisen myötä.

Lisätietoja:

Maunu Kilpivaara, johtaja p. 0442438275 Metsänhoitoyhdistys Pyhä- ry Savarinväylä 2, 84100 Ylivieska

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Ajankohtaista

 1. Tilaa tuhkalannoitus, osallistut Slovenian matkan arvontaan (arvo 1780€)

  Tilaa tuhkalannoitus, osallistut Slovenian matkan arvontaan (arvo 1780€)

  Pyhä-Kala

  Vielä ehdit mukaan huippumatkan arvontaan tilaamalla tuhkalannoituksen maaliskuun aikana!

  Lue lisää
 2. Tiedote linjahakkuiden puukaupoista

  Tiedote linjahakkuiden puukaupoista

  Pyhä-Kala

  Elenia Oy ja TeMePa Infra Oy ovat lähestyneet hankkeen maanomistajia tarjoten mahdollisuutta osallistua puiden yhteismyyntiin. Tarjottu puunhinta ja ehdot ovat herättäneet huomiota.

 3. Taimikonhoitokampanja vuonna 2023

  Taimikonhoitokampanja vuonna 2023

  Pyhä-Kala

  Nyt kannattaa hoitaa tai hoidattaa taimikot kuntoon! Pääset osallistumaan raivaussahojen arvontaan!

2023 © Metsänhoitoyhdistykset