Puukauppaa ei kannata halpuuttaa

pyha-kala

Harvennuksien kilpailuttamisella saavutetaan parempi hinta puumarkkinoilla

Puumarkkinatilanne kuumenee. Metsäyhtiöt ovat osoittaneet olevansa valmiita kilpailemaan puusta nouseviin hintoihin. Metsäyhtiöiden puusta maksukyky onkin kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla. Kolmen suurimman metsäyhtiön viime vuoden tulokset tulevat ylittämään historialliset 5 miljardia euroa. Puumarkkinoiden hinnan kehittymiseen ei voida olla tyytyväisiä, sillä tuottajahintojen nousu on ollut vaisua verrattuna metsäyhtiöiden tuloskehitykseen. Nyt olisi kysyntää harvennuspuulle, joten toimitaan kaikki reilun puumarkkinapelin säännöillä.

Puustamaksukyvystä puustamaksuhaluun

Puustamaksukyky tarkoittaa metsäteollisuuden kykyä maksaa metsänomistajalle puusta. Puustamaksuhalu taas tarkoittaa metsäteollisuuden halua maksaa metsänomistajalle puusta. Halukkuus on ollut selvässä kasvussa, sillä puun hinta on noussut vuoden sisällä 10–30% puutavaralajista riippuen. Sen sijaan pitkällä aikavälillä maksuhalukkuus on romahtanut. Tätä voidaan tarkastella katsomalla puun reaalista hintakehitystä, jossa yleinen hintojen nousu otetaan huomioon. Puun hintakehitys on näin laskien romahtanut pitkällä aikavälillä.

Erityisesti havukuidun hintakehitys on huolestuttava. Puun halpuuttaminen on ollut metsäyhtiöille kannattavaa, mutta metsänhoidolle se on myrkkyä. Metsänhoidon taso onkin vaarassa laskea. Halpuuttaminen on kääntymässä metsäteollisuutta itseään vastaan.

Saadaanko reilummalla tuotonjaolla parempaa metsänhoitoa? 

”Metsänomistajalle metsän uudistaminen, taimikonhoito ja ensiharvennuskin ovat investointeja, joiden kannattavuus punnitaan tarkkaan. Säästöjä haetaan toisinaan myös metsänhoidon tasosta tinkimällä, mikä ei ole kestävää pitkällä tähtäimellä” toteaa Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan johtaja Maunu Kilpivaara

Metsätalouden kannattavuus punnitaan tukkipuun määrällä ja sen hinnalla, mutta vielä merkittävämpää on kuitupuun hintakehitys.  Metsänomistajat satsaisivat enemmän metsänhoitoon, jos kuitupuun hintakehitys seuraisi edes yleistä kustannusten nousua. Aiemmin kuitupuun hintakehitys noudatti “kuolleen miehen” sydänkäyrää, vaikka teollisuus teki huipputuloksia. Viimevuonna kehitys viimein muuttui ja kuitupuun hintakin lähti hiljalleen nousemaan. 

”Reilumpi tuotonjako kannustaisi metsänomistajia myös niihin ilmasto- ja monimuotoisuustekoihin, joilla suomalaisia tuotteita myydään maailmalle” toteaa MTK:n Metsänomistajat-linjalta kenttäpäällikkö Seppo Miettunen 

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Lisätietoja

Seppo Miettunen kenttäpäällikkö, MTK Metsänomistajat p. 040 822 5321

Maunu Kilpivaara johtaja, Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala p. 044 243 8275

Ajankohtaista

 1. Tilaa tuhkalannoitus, osallistut Slovenian matkan arvontaan (arvo 1780€)

  Tilaa tuhkalannoitus, osallistut Slovenian matkan arvontaan (arvo 1780€)

  Pyhä-Kala

  Vielä ehdit mukaan huippumatkan arvontaan tilaamalla tuhkalannoituksen maaliskuun aikana!

  Lue lisää
 2. Tiedote linjahakkuiden puukaupoista

  Tiedote linjahakkuiden puukaupoista

  Pyhä-Kala

  Elenia Oy ja TeMePa Infra Oy ovat lähestyneet hankkeen maanomistajia tarjoten mahdollisuutta osallistua puiden yhteismyyntiin. Tarjottu puunhinta ja ehdot ovat herättäneet huomiota.

 3. Taimikonhoitokampanja vuonna 2023

  Taimikonhoitokampanja vuonna 2023

  Pyhä-Kala

  Nyt kannattaa hoitaa tai hoidattaa taimikot kuntoon! Pääset osallistumaan raivaussahojen arvontaan!

2023 © Metsänhoitoyhdistykset