Puumarkkinakatsus lokakuu

pyha-kala

Mhy Pyhä-Kalassa puukauppaa on elo-syyskuun aikana tehty viime vuoden tahtiin. Puun hinnat ovat laskeneet kevään ja kesän huipputasolta, mutta hinnat ovat tukkipuun osalta viime syksyn tasolla ja kuitupuun osalta selvästi paremmat.

Viikon 39 puuhintatilastot osoittavat, että puulle on pohjoisessa kysyntää, sillä Pohjois-Pohjanmaa on valtakunnallisesti tarkasteltuna hintajohtaja kuitupuun hinnoissa. Tämä on merkittävä muutos aikaisempaan, sillä perinteisesti parhaimpia puunhintoja on maksettu Kymi-Savo hinta-alueella jossa sijaitsee euroopan suurin metsäteollisuuden keskittymä ja 1/3 Suomen puunjalostusteollisuudesta. Metsäyhtiöt katsovat puunhankinnassaan nyt pohjoiseen.

.

Suhdanteet ja säät tuntuvat vaihtelevan jyrkästi suunnasta toiseen -Metsänomistajan kannattaa olla tarkka puukaupassa ja korjuussa

Talouden suhdanteet ovat vaihdelleen vuoden sisällä rajusti. Huippusuhdanne vaihtui laskusuhdanteeksi. Suhdannevaihtelut on olleet normaalia jyrkempiä. Toisaalta epävarmuudesta on tullut uusi normaali, johon on vaikuttanut globaalisti niin epidemia kuin sotatilanne.

Metsäteollisuuden laskusuhdanteen pohjilta voi nähdä jo orastavaa nousua. Laskusuhdanne tarttui myös puun kysyntään ja hintoihin. Puun hinnat ovat laskeneet kesäkuun huipuista alaspäin hyvin ohuella puukaupalla. Kun kysyntä puumarkkinoilla alkaa elpymään, niin metsänomistajille avautuu enemmän vaihtoehtoja.

Metsien arvotavaraa ei kannata halpuuttaa ja metsää pilata lyhytnäköisesti. Syksyn puukaupoissa ja erityisesti korjuukelpoisuudessa on syytä olla nyt tarkkana. Kuukauden nostona puumarkkinakatsauksessa toimii korjuunvalvonta, jossa käsitellään metsänhoitoyhdistyksen puukauppapalveluihin kuuluvaa tärkeää teemaa tarkemmin.

Laskusuhdanteen jyrkkyys tuli yllätyksenä myös metsäteollisuudelle. Vielä viime vuonna metsäteollisuusyhtiöiden tulokset olivat kaikkien aikojen suurimpia, mutta alkuvuodesta globaali kysyntä heikkeni selvästi, joka johti lopputuotteiden hintojen, määrien ja sitä kautta tulosten voimakkaaseen laskuun. Esimerkiksi Stora Ensolla toimitusjohtajakin sai lähteä. Toisaalta metsäyhtiöt reagoivat tilanteeseen voimakkaasti rajoittamalla tuotantoa. Näin saatiin varastoja purettua ja hinnat ovatkin kääntyneet jo orastavaa nousuun. Nousu on tosin vielä tarjontavetoista ja kysyntäpuolella lienee vielä haasteita. Metsäteollisuuden perustuotteilla on kuitenkin jatkuvasti kysyntää, mutta suhdannevaihteluihin tullut jyrkkyys on silmiin pistävää. Kuitupuun kysyntä voimistuu, kun uutena investointina Kemin biotuotetehdas on aloittanut tuotantonsa.

Jos kemiallisella metsäteollisuudella voi jo nähdä käännettä parempaan, on sahateollisuuden tilanne vielä kysymysmerkki. Sahateollisuuden tuotanto ja vienti on hieman laskenut. Kotimainen kysyntä on hiipunut rakentamisen heikettyä. Toisaalta markkinoita löytyy ja vientimäärät eivät ole suinkaan romahtaneet. Hinnatkin ovat pitkän aikavälin keskiarvossa. Sahojen puun maksukykyä parantaa sivutuotteiden kohtuullinen markkinatilanne sekä uusien investointien myötä selkeästi parantunut tuottavuus. Sivutuotteiden maksukykyä on tukenut erityisesti energiateollisuuden hyvä veto. Sahateollisuus on metsänomistajalle tärkeä kirittämään tukkipuukauppaa.

Suhdannevaihteluiden käänteet ovat tarttuneet myös puumarkkinoihin. Toisaalta metsänomistajat ovat valveutuneet seuraamaan markkinoita ja käyttäytyvät itsenäisinä päätöksentekijöinä sen mukaisesti. Kun kysyntä hiipuu, tarjonta hiipuu. Kun puun hinta laskee, myynnit laskevat. Hinnat ovat laskeneet nyt hyvin ohuella myynnillä. Hinnan lasku on jatkunut normaalin kesälomien hiljaisen jakson jälkeen. Kun kysyntä lähtee kasvamaan, myös puun hinnoilla on tapana nousta. Pystyvarannot ovat laskemaan päin ja talvikorjuukohteiden ostot eivät ole vielä käynnistyneet. Edelleen kysytään nopeaan korjuuseen parhaita kesäkorjuu- ja kelirikkokohteita. Niitä ei kannata halpuuttaa. Tässä markkinatilanteessa on erityistä huomiota kiinnitettävä korjuukelpoisuuteen, ettei heikommille leimikoille mennä huonon sään aikaan. Kannattaakin kiinnittää huomiota puukauppasopimuksessa olevaan merkintään. Kesä- ja kelirikkokelpoiset kohteet ovat erikseen hinnoiteltuja huippuleimikoita.

Kuukauden nosto:

Korjuunvalvonta on tärkeä osa onnistuneessa puukaupassa. Hakkuusopimuksella asioista sovitaan, mutta sen jälkeen on vielä varmistuttava, että sopimusta on noudatettu ja sovitut asiat on myös toteutettu. Maastossa tehtävä korjuunvalvonta varmistaa, että siellä tehtävät toimet eivät aiheuta metsänomistajalle tappioita nyt eikä tulevaisuudessa. Toimistolla tehtävä mittausasiakirjojen tarkastuksella todetaan, että hakkuusopimuksella sovittuja mittoja on käytetty ja puutavaralajeja tehty.

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Ajankohtaista

 1. Haapajärven metsäpalveluissa henkilövaihdos

  Haapajärven metsäpalveluissa henkilövaihdos

  Pyhä-Kala

  Metsäasiantuntija Marko Ahola siirtyy Reisjärveltä Haapajärvelle 1.3. alkaen metsäasiantuntija Unto Kanasen jäädessä eläkkeelle.

  Lue lisää
 2. Pohjois-Pohjanmaan puukauppavuosi näyttää hyvältä

  Pohjois-Pohjanmaan puukauppavuosi näyttää hyvältä

  Pyhä-Kala

  Pohjois- Suomen puulle on kysyntää. Puukaupan teossa hyvä suunnittelu, puukaupan kilpailutus ja paikallisen tilanteen tuntevan asiantuntijan apu ovat oiva apu metsänomistajalähtöiseen puukauppaan.

 3. Metsämatka

  Metsänhoitoyhdistysten yhteinen metsäopintomatka Puolaan 23.-27.9.2024.

  Pyhä-Kala

  Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan, Siikalakeuden, Haapavesi-Kärsämäen ja Keskipohjan yhteinen metsämatka Puolaan

2024 © Metsänhoitoyhdistykset