PirkanmaaMetsäsuunnitelma

Metsäselain on nyt tiensä päässä ja sen poistuu käytöstä maaliskuun 2022 lopussa!

Mitä jatkossa?

OmaMetsä -palvelu on tullut Metsäselaimen tilalle ja täydentää sähköisiä palveluitamme. OmaMetsä on nyt ollut vuoden jäsentemme käytössä ja sillä on jo yli 19 000 käyttäjää!

OmaMetsä -palvelua voit käyttää tällä hetkellä selaimen kautta myös älypuhelimessasi!
OmaMetsä sovelluksen voit ladata sovelluskaupastasi (ei saatavissa AppStore)
Löydät OmaMetsän osoitteesta www.omametsä.fi 

OmaMetsän ominaisuuksia

OmaMetsästä löytyy

 • Metsätilan tiedot
 • Puustotiedot
 • Arvio puuston arvosta
 • Peruskartta ja metsätilan ilmakuva
 • Teemakartat
 • Digitaaliset metsänhoidon suositukset
 • Puun hintatiedot
 • Ajankohtaisia metsäaiheisia blogeja

OmaMetsässä voit

 • ottaa yhteyttä metsäasiantuntijaan ja pyytää tarjousta metsänhoitopalveluista tai käynnistää puukaupan
 • tutustua metsänhoitoyhdistyksen palveluihin
 • tehdä omia karttamerkintöjä
 • tulostaa palvelussa näkyviä tietoja

Miten saan itselleni OmaMetsän?

Kuvalliset käyttöohjeet

Kuvalliset käyttöohjeet metsävaratietojen hakuun

Kuvalliset käyttöohjeet omien karttamerkintöjen tekoon OmaMetsässä

Mistä apua?

Mhy Pirkanmaan jäsenenä saat lisätietoa ja tukea OmaMetsän käyttöön metsäasiantuntijaltasi ja pääkäyttäjä Jukka Pohjoselta. Voit laittaa viestiä sähköpostiin etunimi.sukunimi(a)mhy.fi
tai soittaa p. 050-540 4354.

Metsäsuunnitelma on kuin metsäsi pankkikirja. Metsäsuunnitelma on metsänomistajan avuksi tehtävä käsikirja, johon kootaan tieto puustosta, metsänhoitotarpeista ja puunmyyntimahdollisuuksista. Se kertoo paljonko metsästäsi voi saada tuloja tulevina vuosina ja paljonko metsänhoitoon pitää panostaa, jotta metsäsi tuottaa hyvin.

Laadimme sinulle metsäsuunnitelman toiveidesi ja tavoitteidesi mukaan. Halutessasi metsäsuunnitelma voidaan tehdä myös eri-ikäisrakenteista metsänkasvatusta varten. Suunnitelman luovutuksen yhteydessä saat henkilökohtaista metsänhoidon ja suunnitelman käytön opastusta. Suunnitelman hankkimisen kulut voi vähentää metsäverotuksessa.

Metsäsuunnitelma sisältää mm. seuraavia tietoja:

 • metsän kasvupaikat
 • puustotiedot
 • hoitotyöt ja niiden aikataulut
 • hakkuut ja niiden aikataulut
 • puutavaralajien osuudet
 • kehitysluokat
 • tiedot arvokkaista luontokohteista
 • kartat ja kuvioittaiset tiedot metsästä
 • havainnolliset teemakartat ja yhteenvedot

Katso video: Metsäsuunnitelmaa tekemässä metsässä 

Lähde videomatkalle metsään hiihtäjä Perttu Hyvärisen ja metsänhoitoyhdistyksen metsäsuunnittelijan kanssa. Mitä Perttu miettii, kun hänen metsäänsä tehdään metsäsuunnitelmaa?
 
 
 

Voimme räätälöidä suunnitelmasta omistajalleen sopivan vapaavalinnaisten lisäosien avulla

Eri-ikäiskasvatukseen tähtäävä metsäsuunnitelma

Etsitään metsästä alueet, joilla on edellytyksiä eri-ikäiskasvatukseen. Niille laaditaan ehdotukset metsänkäsittelystä, jolla tuetaan eri-ikäiskehitystä. Jos metsää on hoidettu tasaikäisenä, eri-ikäiseksi muuttamiseen voi kulua kymmeniä vuosia. Eri-ikäisessä metsässä uudistaminen pyritään toteuttamaan luontaisesti. Hakkuuvaihtoehtoja ovat harvennus-, siemenpuu-, suojuspuu-, verhopuu-, pienaukko- ja poimintahakkuu, sekä ylispuiden poisto. Puunkorjuu on eri-ikäisessä metsässä vaativampaa kuin tasaikäisessä metsässä ja puunmyyntitulot hakkuukertaa kohden pienemmät, mutta myös uudistamiskulut jäävät alhaisemmiksi. Eri-ikäinen metsä mahdollistaa myös esimerkiksi lintujen, riistan ja muiden eliölajien elinympäristöjen turvaamisen.

Riistanhoidollinen metsäsuunnitelma

Kartoitetaan eri riistaeläinten suosimat elinympäristöt ja metsänhoitoehdotuksissa huomioidaan niiden hoito. Kaikissa metsätalouden toimenpiteissä voidaan jättää riistaeläimiä varten pieniä käsittelemättömiä alueita. Harvennushakkuissa suositaan pensaskerroksen tai lehtipuuston säästämistä ja hakkuuohjeisiin sisällytetään ohjeet riistan elinympäristöjen turvaamiseksi. Suunnitelmassa voidaan esittää esimerkiksi riistapeltojen, nuolukivien tai juomapaikkojen perustamista.

Monitavoitteinen metsäsuunnitelma

Monitavoitteinen metsäsuunnitelma on metsänomistajan omien tavoitteiden mukaan räätälöity metsäsuunnitelma. Suunnitelmassa voidaan huomioida luontoarvoja tarkemmin, kuin mitä metsälainsäädäntö, Hyvän metsänhoidon suositukset ja metsäsertifioinnin vaatimukset edellyttävät tai painottaa maisemaan liittyviä tekijöitä, kuten leveämpiä suojavyöhykkeitä, metsän peitteisyyttä tai näkymien avaamista. Metsänkäsittelyn ulkopuolelle jätettävät alueet merkitään karttaan suojavyöhykkeineen, hakkuissa suositaan sekapuustoa, säästöpuiden alustaa ei raivata ja annetaan suosituksia erilaisista luonnonhoitotöistä, joilla monimuotoisuutta voidaan edistää.

 

 

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme