PirkanmaaMetsän lannoitus

Tuotteet ja hinnasto 2020

Yli 20 ha naapureiden yhteistilauksista - 10 €/ha!

Kasvulannoituksella hyvästä saadaan vielä parempi

Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa lannoittaa jälleen ensi kesänä. Metsän kasvulannoitus on sijoitustoimenpide, joka soveltuu metsiin, joilla on lähtökohtaisesti hyvä puuntuotoskyky.  

Lannoitushankkeita ollaan jälleen kokoamassa toimialueellamme ensi kesäksi. Metsän lannoitus parantaa kasvua keskimäärin kahdella kuutiometrillä vuodessa tarjoten jopa yli 10 prosentin tuottoa lannoitussijoitukselle. Se on kannattavimpia yksittäisiä metsänhoidon toimenpiteitä, joka vahvistaa kasvua nopeasti ja vaikuttaa jopa yli 10 vuotta, suometsissä jopa vuosikymmeniä.

Lue lisää

Vastaavaa tuottoa sijoitetulle pääomalle on vaikea saada muualta

Lannoituksesta saatavat tuotot perustuvat ennen kaikkea arvokasvun nopeutumiseen kasvatusmetsissä, joissa rungon tukkiosa kasvaa verrattain lyhyessä ajassa kuitupuun järeytyessä tukkimittoihin. Harvennushakkuut aikaistuvat sekä puuston kokonaiskiertoaika lyhenee. Sijoittajahenkisten metsänomistajien kannattaakin pohtia, olisiko omassa metsässä lannoitukseen soveltuvia kohteita.

Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa takaa kilpailukykyiset hinnat

Joukkohankkeilla pystymme tarjoamaan lannoituspaketit edullisesti. Tuotepaketit sisältävät suunnittelun, kohteelle sopivan lannoitteen, levitystyön sekä loppuraportin toteutetusta työstä. Lannoitustyöt tehdään helikopterilla lentolannoituksina. Huomaathan, että lannoituskulut voi vähentää metsäverotuksessa!

Asetamme tarjolle kolme tuotetta kiinteään hintaan kesälle 2020: männikön kasvulannoitus, kuusikon kasvulannoitus ja turvemaan kasvulannoitus.

Lannoituksen tuotepaketti sisältää suunnittelun, kohteelle sopivan lannoitteen, levitystyön ja loppuraportin toteutetusta työstä.

Kaikki lannoitukset toteutetaan lentolannoituksina helikopterilla kotimaassa tuotetuilla Yaran lannoitteilla sekä kierrätysravinneyhtiö Ecolanin Nokian tehtaalla tuotetuilla tuhkalannoitteilla.

Ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi niin laitetaan hanke alulle!

Metsänlannoituksella vauhditat puuston kasvua 

Puuston nopeampi kasvu aikaistaa sekä harvennuksia että päätehakkuuta – ja samalla näistä saatavia tuloja. Lannoitus vauhdittaa puuston kasvua 6–10 vuoden ajan ja tuo 12–20 m3/ha lisää puuta. Lannoituksella voidaan myös korjata maaperän ravinne-epätasapainoa, jolloin kasvu palautuu. Osa harvennushakkuun tuotosta kannattaa sijoittaa muutaman vuoden kuluttua takaisin metsään ja lannoittaa. 

Metsänhoitoyhdistyksen metsänlannoitus toteutetaan yhteislannoituksena, jolloin kustannukset pysyvät kurissa. Neuvomme sinua sopivan lannoituskohteen ja lannoitteen valinnassa. Suunnittelemme ja hoidamme lannoitukset keskitetysti helikopteri- tai maalevityksenä. Sinun ei tarvitse huolehtia lannoitteiden tilaamisesta, oikeista levitysmääristä tai lannoitteen laadusta. Ota yhteyttä meihin ja me hoidamme sen jälkeen kaiken muun!

Lannoituskohteeksi parhaiten sopivat havupuuvaltaiset sekä nuoret että varttuneet kasvatusmetsät. Katso lisätietoja lannoituksesta videolta. Ja lue miksi lannoittaminen kannattaa täältä>>

Kunnostusojitus palauttaa metsäsi kasvukuntoon

Kunnostusojitus on tarpeen, kun vanhojen ojitusalueiden ojat ovat menneet tukkoon, eivätkä ne enää johda vettä metsästä pois. Kunnostusojituksessa ojat perataan auki, jotta metsän vesitalous saadaan kuntoon. Kysy metsäneuvojaltasi, onko metsätilasi sijaintialueella suunnitteilla yhteisiä ojitushankkeita. Yhteishankkeet laskevat yksikkökustannuksia.

Valtion myöntämää Kemera -tukea saa myös ojitetun alueen kunnostamiseen.                                                                                                                                                                        Ojitetun alueen kunnostus voi tarkoittaa:

  • ojien perkausta
  • täydennysojitusta
  • vesiensuojelutyötä
  • ojitusalueeseen liittyvää piennartie tekoa

Ojitushankkeiden yhteydessä hoidamme myös metsässä tarvittavat hoitotyöt, kuten harvennushakkuut ja lannoituksen. Näin saat metsäsi kerralla tuottamaan.

Kunnostusojituksen yhteydessä on tärkeää huomioida myös vesien suojelu. Katso tästä video, millaisilla toimenpiteillä vesien suojelua huomioidaan metsätaloudessa.

Vesiensuojelurakenteet suunnitellaan ja rakenteet ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme