PirkanmaaMetsän lannoitus

Lue lisää

Kasvulannoituksella hyvästä saadaan vielä parempi

Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa lannoittaa jälleen ensi kesänä. Metsän kasvulannoitus on sijoitustoimenpide, joka soveltuu metsiin, joilla on lähtökohtaisesti hyvä puuntuotoskyky.  

Muutaman vuoden tauon jälkeen lannoitushankkeita ollaan jälleen kokoamassa toimialueellamme ensi kesäksi. Metsän lannoitus parantaa kasvua keskimäärin kahdella kuutiometrillä vuodessa tarjoten jopa yli 10 prosentin tuottoa lannoitussijoitukselle. Se on kannattavimpia yksittäisiä metsänhoidon toimenpiteitä, joka vahvistaa kasvua nopeasti ja vaikuttaa jopa yli 10 vuotta, suometsissä jopa vuosikymmeniä.

Vastaavaa tuottoa sijoitetulle pääomalle on vaikea saada muualta

Lannoituksesta saatavat tuotot perustuvat ennen kaikkea arvokasvun nopeutumiseen kasvatusmetsissä, joissa rungon tukkiosa kasvaa verrattain lyhyessä ajassa kuitupuun järeytyessä tukkimittoihin. Harvennushakkuut aikaistuvat sekä puuston kokonaiskiertoaika lyhenee. Sijoittajahenkisten metsänomistajien kannattaakin pohtia, olisiko omassa metsässä lannoitukseen soveltuvia kohteita.

Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa takaa kilpailukykyiset hinnat

Joukkohankkeilla pystymme tarjoamaan lannoituspaketit edullisesti. Tuotepaketit sisältävät suunnittelun, kohteelle sopivan lannoitteen, levitystyön sekä loppuraportin toteutetusta työstä. Lannoitustyöt tehdään helikopterilla lentolannoituksina. Huomaathan, että lannoituskulut voi vähentää metsäverotuksessa!

Asetamme tarjolle kolme tuotetta kiinteään hintaan kesälle 2018: männikön kasvulannoitus, kuusikon kasvulannoitus ja turvemaan kasvulannoitus.

Lannoituksen tuotepaketti sisältää suunnittelun, kohteelle sopivan lannoitteen, levitystyön ja loppuraportin toteutetusta työstä.

Kaikki lannoitukset toteutetaan lentolannoituksina helikopterilla kotimaassa tuotetuilla Yaran lannoitteilla sekä kierrätysravinneyhtiö Ecolanin Nokian tehtaalla tuotetuilla tuhkalannoitteilla.

Ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi niin laitetaan hanke alulle!

 

Tuotteet kesälle 2018:

Männikön kasvulannoitus

Yara metsäsalpietari 600kg/ha

 • Typpeä 160 kg/ha
 • Fosforia 0 kg/ha
 • Boori 1 kg/ha

370 € /ha + alv 24%

 

Kuusikon kasvulannoitus

Yara Metsän NP 600kg/ha

 • Typpeä 150 kg/ha
 • Fosforia 120 kg/ha
 • Boori 1,8 kg/ha

420 € /ha + alv 24%

 

Turvemaan kasvulannoitus

Ecolan Horus 4000 kg/ha

 • Typpeä 0 kg/ha
 • Fosforia 40 kg/ha
 • Kalium 80 kg/ha

520 €/ha + alv 24%

Metsän lannoitus on hyvä sijoitus. Ota yhteyttä meihin, kun metsäsi kaipaa terveyslannoitusta tai haluat kasvatuslannoituksella metsällesi paremman tuoton. Metsänhoitoyhdistys kerää  lannoitettavat kohteet yhteishankkeeksi, jolloin lannoitus tulee edullisemmaksi. Suunnittelemme ja hoidamme lannoitukset keskitetysti kopteri- tai maalevityksenä.

Terveyslannoitukseen voi useimmiten saada valtion Kemera -tukea. Terveyslannoituksella korjataan maaperän ravinnetasapainoa. Lannoituksella turvataan puuston kasvuedellytykset. Turvemaat lannoitetaan yleensä harvennushakkuun ja ojien perkauksen yhteydessä. Turvemailla kasvunlisäystä tulee 2-4 m3/ha/vuosi. Niin sanottuja kasvatuslannoituksia tehdään nuorissa kasvatusmetsissä ja uudistuskypsyyttä lähenevissä metsissä. Lannoituksen tavoitteena on saada lisää järeämpää puuta.

Kunnostusojitus palauttaa metsäsi kasvukuntoon

Kunnostusojitus on tarpeen, kun vanhojen ojitusalueiden ojat ovat menneet tukkoon, eivätkä ne enää johda vettä metsästä pois. Kunnostusojituksessa ojat perataan auki, jotta metsän vesitalous saadaan kuntoon. Kysy metsäneuvojaltasi, onko metsätilasi sijaintialueella suunnitteilla yhteisiä ojitushankkeita. Yhteishankkeet laskevat yksikkökustannuksia.

Valtion myöntämää Kemera -tukea saa myös ojitetun alueen kunnostamiseen.                                                                                                                                                                        Ojitetun alueen kunnostus voi tarkoittaa:

 • ojien perkausta
 • täydennysojitusta
 • vesiensuojelutyötä
 • ojitusalueeseen liittyvää piennartie tekoa

Ojitushankkeiden yhteydessä hoidamme myös metsässä tarvittavat hoitotyöt, kuten harvennushakkuut ja lannoituksen. Näin saat metsäsi kerralla tuottamaan.

Kunnostusojituksen yhteydessä on tärkeää huomioida myös vesien suojelu. Katso tästä video, millaisilla toimenpiteillä vesien suojelua huomioidaan metsätaloudessa.

Vesiensuojelurakenteet suunnitellaan ja rakenteet ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme