Mhy Mänty-Saimaa toimii Mäntyharjun ja Savitaipaleen kuntien sekä Mikkelin kaupungin alueella Suomenniemellä ja Ristiinassa. Yhdistyksellä on toimistot joka pitäjässä ja päätoimisto sijaitsee Savitaipaleella.

Yhdistyksen palveluksessa on 17 toimihenkilöä, 13 metsuria sekä n. 20 koneyrittäjää.

Toimintamme jakaantuu jäsenmaksuvaroilla tapahtuvaan toimintaan ja liiketoimintaan.

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa on tehnyt suurimman osan alueensa puunmyyntisuunnitelmista ja olleet vahvasti mukana puukaupoissa metsänomistajien valtuuttamina.

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa aloitti toimintansa 1.1.2009 kun Mäntyharjun, Ristiinan, Savitaipaleen ja Suomenniemen metsänhoitoyhdistysten fuusio toteutui.

Kaikki fuusioituneet metsänhoitoyhdistykset perustettiin vuonna 1933. 

Vuoden 2022 jäsenmaksut

Jäsenmaksu muodostuu yhdistyksen päättämästä metsähehtaariperusteisesta jäsenmaksusta, sekä MTK:n valtuuskunnan päättämästä yhteisestä 20 euron edunvalvontamaksusta.
Edunvalvontamaksulla katetaan yhteisen edunvalvonnan kustannukset kansainvälisellä, valtakunnallisella ja maakunnallisella tasolla.

ha-luokka jäsenmaksu, € edunvalvontamaksun perusosa, € yritystoiminnan laajuuteen perustuva osa, € yhteensä, €
alle 10 ha 40 13 7 60
10-19,99 ha 65 13 7 85
20-49,99 ha 90 13 7 110
50-99.99 ha 150 13 7 170
100-199,99 ha 220 13 7 240
yli 200 ha 310 13 7 330
         
kannatusjäsen 50 0 0 50
opiskelijajäsen 0 0 0 0

Jäsenmaksujen yhdistäminen ja jäsenmaksuhuojennukset poistuvat.

Jäsenmaksuihin liittyvät yhteydenotot manty-saimaa(at)mhy.fi tai p. 040 820 1163.

Yhdistyksen sijainti kartalla

Yhteystiedot

Toimipisteet

Mäntyharjun toimisto

Pentinpolku 1

52700 Mäntyharju

Puhelin. 040 820 1163

Ristiinan toimisto

Brahentie 16 A

52300 Ristiina

Puhelin. 040 820 1163

Savitaipaleen toimisto

Kievarintie 7

54800 Savitaipale

Puhelin. 040 820 1163

Suomenniemen toimisto

Kirkonkyläntie 17

52830 Suomenniemi

Puhelin. 040 820 1163

Avainluvut

Yksityismetsän pinta-ala
143000 ha
Jäsenten lukumäärä
3000
Metsätilan keskikoko
35 ha
Puuston vuotuinen kasvu
868000 m3
Keskimääräinen hakkuukertymä
750000 m3
Puulajijakauma