Lapissa puukauppa jatkunut vireänä lakoista huolimatta

lappi

Puukaupan ja metsänhoitotöiden suunnittelun vilkkain aika sijoittuu Lapissakin tyypillisesti kevätkaudelle. Vaikka työmarkkinaselkkaukset ovat tuoneet markkinoille epävarmuutta ja tehtaiden puun käyttöä on rajoitettu, nähdään markkinoilla jo käännettä positiiviseen.

Puumarkkinoilla nähdään yleensä keväisin puun kysynnässä voimistumista, joka nostaa puun hintatasoja. Lapissa puun nousu on jatkunut läpi kevään, ja kuitupuun hintataso on noussut jopa korkeammaksi kuin edellisenä vuonna.

Lakkojen takia tienvarsi- ja terminaalivarastot ovat kasvaneet, mutta tämä on tyypillinen tilanne muutenkin kelirikkokauden lähestyessä. Lakkojen loppuminen ja puun käytön lisääntyminen pienentävät varastomääriä nopeasti. Pohjois-Suomessa haastetta tilanteessa voi aiheuttaa Metsä Groupin Kemin biotehtaan pitkä tuotantokatkos, joka johtuu maaliskuussa tapahtuneesta kaasuräjähdyksestä.

Puukaupassa kilpailutus ja ennakointi kannattaa

Metsänhoitoyhdistykset muistuttavat metsänomistajia puukaupan kilpailuttamisen ja ennakoinnin merkityksestä. Kelirikon aikaan korjuu- ja kuljetuskelpoisista kohteista on aina pulaa, ja ajankohta on otollinen aika tarjota myyntiin myös kesän puukauppakohteita. Metsänhoitoyhdistysten toteuttamissa puukaupan kilpailutuksissa on Lapissa havaittu eri puutavaralajien yksikköhinnoissa useiden eurojen hintaeroja eri ostajien välillä. Metsänomistajan on yksikköhinnan lisäksi tärkeä huomioida ostotarjousten vertailussa myös puun katkonnan sekä mitta- ja laatuvaatimusten vaikutus puukauppatuloon.

Energiapuuvarastot ovat kylmän talven jälkeen ohuet, ja energialaitosten varautuminen tulevaan talveen luo metsänomistajille mahdollisuuksia toteuttaa kannattavammin erityisesti nuoren metsän kunnostuksia. Harvennus- ja energiapuulla on ollut hyvä kysyntä, joka on näkynyt myös Lapissa.

Lapissa on runsaasti nuoria kasvatusmetsiä, joissa ennen puunkorjuuta tarvitaan ennakkoraivaus. Ennakkoraivaus on suositeltava tehdä jopa 1–3 vuotta ennen puunkorjuuta, jotta raivattu alikasvospuusto ehtii painua maata vasten.

Metsänomistajia kannustetaan hyvään metsänhoitoon

Metsätaloudessa kevät ja alkukesä on kiireistä aikaa myös muiden metsänhoitotöiden suunnittelussa. Lapissa on Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan 170 000 hehtaarin alueelle taimikonhoidon tarve tulevan viiden vuoden aikana. Määrä on lähes 2,5-kertainen edellisen viisivuotiskauden aikana toteutettuun määrään nähden. Harvennushakkuiden tarve on vastaavasti 470 000 hehtaarin alueella, mikä on yli 3-kertainen määrä edelliskaudella toteutettuun verrattuna.

Metsänhoitoyhdistykset kannustavat metsänomistajia metsänomistajan omien tavoitteiden mukaiseen ja kestävään metsänhoitoon. Hyvään metsänhoitoon sisältyy ripeä metsänuudistaminen, oikea-aikainen taimikonhoito ja harvennukset sekä kaikissa työlajeissa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Yksityiset metsänomistajat voivat hyödyntää valtion rahoittamaa Metka-tukea metsän- ja luonnonhoidon töihin, metsäteihin ja metsän määräaikaiseen suojeluun. Tukien haku aukeaa Metsäkeskuksessa kevään ja kesään aikana vaiheittain eri työlajien osalta.

Lisätiedot: 

Annakaisa Heikkonen, johtaja, MHY Metsä-Lappi, p. 050 431 4498, annakaisa.heikkonen@mhy.fi 

Veijo Ekonoja, johtaja, MHY Lappi, p. 040 5088 491, veijo.ekonoja@mhy.fi 

Ajankohtaista

 1. Tero Hänninen metsäneuvojaksi Tervolaan

  Tero Hänninen metsäneuvojaksi Tervolaan

  Lappi

  Lue lisää
 2. Paulus Nevalainen toimihenkilöksi Tornioon

  Paulus Nevalainen toimihenkilöksi Tornioon

  Lappi

 3. Ylitornion toimistonhoitaja Riitta Keskitalo eläkkeelle

  Ylitornion toimistonhoitaja Riitta Keskitalo eläkkeelle

  Lappi

2024 © Metsänhoitoyhdistykset