Hirvi- ja riistakysymykset

Viime vuosina hirvikanta on kasvanut, mutta korvausten määrä romahtanut. Korvausjärjestelmä muuttui 2017 ja tuo noin kolmanneksen korotuksen korvaussummiin. Kun samalla järjestelmää yksinkertaistetaan ja olemassa on laskuri vahinkoarviointiin, toivotaan maanomistajien kiinnostuksen korvausten hakuun kasvavan.

Muutokset korvausjärjestelmään 2017
* Vahinkoa arvioidaan Tapion taimikkoarvotaulukoin, johon tehtiin korotuksia.
* Vahinkoluokkien määrä laski viidestä kahteen. Arvioinnin kohteena on se, saadaanko taimesta vielä tyvitukki vai jääkö se vahingon vuoksi kuitupuuksi.
* Jäljelle jäävää puustoa ja puuston määrää arvioidaan metsänhoitosuositusten mukaisesti. Nyt huomioidaan ne taimet, jotka olisi jätetty kasvamaan suositusten mukaisessa taimikonhoidossa. Ennen mitattiin kaikki koealalta löytyneet puut.
* Muutokset tuovat yhteensä noin kolmanneksen tasokorotuksen korvauksiin.

Pienin korvaus 170 euroa ennallaan
* Uudessa järjestelmässä vähemmän vaurioitunut taimikko täyttää korvausehdot.

Ilmoita hirvivahinko Metsäkeskukseen
Vahinkoa arvioidessa huomioidaan kolme edellistä vuotta. Hirvivahinko ilmoitetaan erillisellä lomakkeella. Se löytyy esimerkiksi Metsäkeskuksen sivulta >> sekä Mhy Keski-Suomen kotisivulta >> .

Pienin arviointikustannus 150 e/ha
Metsäkeskuksen arviointikäynti maksetaan mikäli korvattavaa vahinkoa ei olekaan. Epävarmassa tilanteessa ottaa yhteyttä metsäammattilaiseen ennen vahinkoilmoituksen tekemistä. Metsäkeskus Tapio toi syksyn 2017 aikana mobiilisovelluksen, jolla voi arvioida kannattaako vahinko ilmoittaa vai ei.
Hirvivahinkolaskuri ja laskurin käyttöohje >>

Estä tuhot, vuokraa maat metsästykseen
Maiden vuokraaminen metsästyskäyttöön on yksi tehokkaimmista keinoista estää hirvituhoja. MTK ja Suomen Metsästäjäliitto ovat neuvotelleet metsästysvuokrasopimuksesta tuoreen mallin. Keskeistä siinä on sopimukseen kirjattu sanamuoto, jonka mukaan vuokralainen pyrkii aktiivisesti metsästämällä saavuttamaan tavoitteeksi asetetun hirvitiheyden sekä huomioimaan lupia hakiessaan alueen maanomistajajärjestön antamat lausunnot vuosittain.
Maita vuokrataan käytännössä ilman rahallista korvausta. Jos taustalla on esimerkiksi omistuksen vaihto, maanomistaja voi kysyä vuokraamisesta esimerkiksi alueella toimivan riistanhoitoyhdistyksen kautta (alla yhteystiedot). Riistanhoitoyhdistyksestä osataan neuvoa ottamaan yhteys alueella toimivaan metsästysseuraan. Yhteydenpidon avulla saadaan molemmin puolin tietoa hirvikannasta sekä maanomistajien toiveita siitä mihin metsästystä pitäisi kohdistaa.

Riistanhoitoyhdistysten yhteystietoja, toiminnanohjaajat (www.riista.fi)

Ala-Keiteleen rhy: Martti Holm, ala-keitele@rhy.riista.fi, 0400-578635
Kannonkosken-Kivijärven rhy: Heikki Taskinen, riistamestari.htaskinen@gmail.com, 040-5741813
Keuruun rhy: Timo Pessinen, keuruu@rhy.riista.fi, 050 5012786
Kinnulan rhy: Ari Urpilainen, ari.urpilainen@kotinet.com, 040-7224080
Konneveden rhy: Tarmo Keurulainen, konnevesi@rhy.riista.fi, 0400-240170
Multian rhy: Pertti Mäkelä, multia@rhy.riista.fi, 040-5017801
Petäjäveden rhy: Keijo Ekman, keijo.j.ekman@gmail.com, 050-5399330
Pihtiputaan rhy: Kari Parkkonen, kari.parkkonen1@gmail.com, 040 5549 007
Pylkönmäen rhy: Pentti Pekkanen, pylkonmaki@rhy.riista.fi, 0400-242983
Saarijärven rhy: Kari Kunelius, kari_kunelius@hotmail.com, 040-7315447
Suolahden-Sumiaisten rhy: Matti Tiusanen, matti.tiusanen@biomatti.fi, 0400-643987
Uuraisten rhy: Rauno Salminen, rauno.salminen@pp.inet.fi, 0400-245746
Viitasaaren rhy: Sami Wiik, viitasaari@rhy.riista.fi,