Edunvalvonta Mhy Keski-Suomessa

Metsätalouden edellytykset pidettävä kunnossa

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenet ovat pääsääntöisesti yksityisiä metsänomistajia. Heidän etujaan ajaa Metsänomistajat-ketju eli MTK ja metsänhoitoyhdistykset. Metsänomistajan edut ovat kyseessä esimerkiksi monia kaavoja ja lakeja valmisteltaessa sekä esimerkiksi suunnitellessa erilaisia maankäyttöön vaikuttavia asioita, kuten sähkölinjoja, tuulivoimaloita ja moottorikelkkareittejä. Myös riistanhoitoon ja kuntavaikuttamiseen liittyy monia asioita, jotka koskettavat myös metsänomistajaa.

Sinä et ole yksin

Kentällä lähimpänä metsänomistajaa toimivat metsänhoitoyhdistykset. MTK:ssa on 14 kenttäpäällikköä metsä-, maankäyttö- tai ympäristöasiantuntijoina. Keski-Suomessa kenttäpäällikkönä toimii Pauli Rintala, puh. 040 838 1662, pauli.rintala@mtk.fi . Katso kaikki yhteystiedot >>

Metsänomistajan etu monessa mukana:

* kuntavaikuttaminen
* lainsäädäntö
* haja-asutusalueiden ja ranta-asutuksen kysymykset
* kaavoitus ja muu maankäyttö: sähkölinjat, tuulivoima, turvesuot, yksityistiet, ulkoilureitit, moottorikelkkareitit
* hirvi- ja riista-asiat
* ympäristöön ja luontoon liittyvät kysymykset
* metsäpolitiikkaa Suomessa ja ulkomailla
* kotimainen ja kansainvälinen puuperäisten tuotteiden kysyntä
* puun käyttö ja uusien tuotteiden kehittäminen