Valtakirjakauppa: näin se etenee

Mhy:n valtakirjakauppa on ainutlaatuinen ja myös suosituin puukauppapalvelumme. Katso mitä kaikkea se sisältää! Tilaukset suoraan 24/7 >>

1. Vertaatko auton, asunnoon tai lomamatkan hintaa? Ihan yhtä olennainen asia on verrata leimikostasi tulevia tarjouksia.

Myytävästä leimikosta tehdään puun myyntisuunnitelma, jonka perusteella ostajat tekevät tarjouksensa. Kohde on 3,5 ha kuusivoittoinen avohakkuukohde, jolta arvioidaan saatavan 823 kuutiota tukkia ja kuitua. 
- Lähtökohtana on rungon keskikoko puulajeittain, se näkyy leimausselosteen alalaidassa minun merkkaamana. Se on arvio, jonka perusteella lähdetään arvioimaan kunkin ostajan eri puutavaralajien saantoa.

Metsäasiantuntija vertaa ostajien tarjouksen sen tiedon perusteella, miten he ovat ennen onnistuneet katkomaan rungot metsänomistajaa hyödyttävällä tavalla eli miten paljon tukkia tämä ostaja yleensä onnistuu samaan. 
- Laskenta ehdottaa tietyn katkontaehdotuksen jota tarkistellaan oman leimikkokäsityksen mukaan, onko se realistinen.

- Tämä oli aika pienikokoista kuusikkoa, joten ostaja A pärjäsi sekä katkontavertailun että lyhyempien tukkimittojen ja pitkissä tukeissa pienemmän latvaläpimitan perusteella, Hannu Aho selvittää.

- Vertailussa minusta näkyy aika hyvin se että parempi tukin yksikköhinta ei auta, jos metsä on sellaista että tukkia ei niin paljon tule. Tukki- ja kuitupuun lisäksi on vertailussa otettava huomioon myös eri ostajien pikkutukki- ja parrukatkonnat, joita tässä esimerkissä ei näy. Ero kakkoseen on 1098,00 euroa ja kolmoseen 2142,00. Näissä on nykyään huomioitava myös kantokäsittelyn kustannukset, ne näkyvät vertailussa kunkin ostajan omilla hinnoilla.

Loppupäätelmät hintavertailusta:
- Valtakirjakauppa kokonaisuutena vapauttaa maanomistajan ajattelemaan muita asioita. Puukaupassa hän voi olla mukana ja myös päätöksissä. Näiden asioiden kanssa ei tarvitese olla yksin, vaan tukena on metsäasioita tunteva henkilö. Minusta valtakirjakaupalla pystyy varmistamaan hyvin sen että puukauppa etenee kaupanteosta mittaustodistukseen asti siten kuin maanomistajalle on hyvä eikä tarvitse huolehtia menikö kaikki oikein, kuvaa metsäasiantuntija Hannu Aho.

2. Puukaupan teko

Kun ostaja on valittu, teemme valtakirjalla tarvittavat puukauppapaperit ja valvomme, että hakkuusopimus on tarjousta vastaava. Metsänomistajan ei tarvitse itse sopia aikaa puunostajan kanssa. Lisäksi tässä vaiheessa voimme sopia yksityiskohdista puunostajan kanssa tarkemmin, kuten tarkasta hakkuun ajankohdasta, varastopaikoista ym. Lähetämme kopiot hakkuusopimuksesta maanomistajalle.

3. Korjuun valvonta: tarkistetaan että hakkuu tehdään kuten on sovittu. Olennainen vaihe metsänomistajan puukauppatilin kannalta.

- Puukaupan onnistumiseen liittyy koko valtakirjakauppa kokonaisuutena: se että puista saadaan järkevä hinta ja hyvä hakkaaja. Korjuun valvonta on ikään kuin kirsikka kakun päälle, kuvaa metsäasiantuntija Jarmo Kuorinki Äänekoskelta. 
Kuorinki kertoo käyvänsä hakkuukohteella useamman kerran. 
- Korjuun alkaessa tarkistetaan, että kone on oikeassa metsässä ja että konemies tietää laanipaikat ja kohteen erityiskysymykset.
Hänen mukaansa valvonta on hyvässä hengessä keskustelua ja konemiehen ohjeistusta kunkin hakkuukohteen mukaan. Esimerkiksi miten puronvarsikohteella toimitaan tai vastaako harvennuksen työnjälki maanomistajan näkemyksiä.
Metsänomistaja saa Kuoringilta vähintään puhelinsoiton, mutta usein myös valokuvia kännykkään.
- Jos metsänomistaja ei ole tehnyt valtakirjakauppaa niin hänen pitäisi itse tarkistaa, että asiat menevät oikein ja puuttua epäkohtiin. Mutta osataanko silloin vaatia että runkohintakaupassa ei saa katkoa lumppia? Tai pyytää koneen mittalaitteen kontrollituloste, että laite mittaa oikein? Tai tarkistaa käytetyt tukkimitat?


Korjuun valvonta ja esimerkiksi sovittujen tukkimittojen käyttö on olennainen osa metsänomistajan puukauppatiliä.