Puukauppa

Ennakkoraivaus
Puukaupan kilpailuttaminen
Puun myynti toimeksiannolla0,61 Suosittu valtakirjakauppa alkaen vain 61 senttiä kuutiolta +alv.
Puun hinta
Puun myynti
Puunkorjuu palveluna
Puunmyyntisuunnitelma Jäsenille maksuton

Metsänhoito

Hiilipalvelut
Metsän istutus Kysy tarjous!
Kunnostusojitus
Laikutus Kysy tarjous!
Maanmuokkaus Kysy tarjous!
Metsän monimuotoisuus Kysy tarjous!
Metsän lannoitus300 Hinta noin 300 e/ha +alv. Kysy tarjous kohteellesi!
Metsän uudistaminen Kysy tarjous!
Metsätili
Mätästys Kysy tarjous!
Siemenet ja kylvö Kysy tarjous!
Taimet Kysy tarjous!
Taimikonhoito Kysy tarjous!
Äestys Kysy tarjous!

Metsänomistaminen

Kaupanvahvistus Kysy neuvojaltasi!
Metsän hinta
Metsän myynti
Metsän ostaminen
Metsänhoidon tuet Laskutetaan kun maanomistaja itse tekee työn. Mhy:n metsuritöissä sis. hintaan.
Metsäsuunnitelma Kysy tarjous!
Metsätiet Kysy tarjous!
Metsäverotus75 veropalvelu alkaen 75 e/ilmoitus + alv.
Palvelusopimus
Sukupolvenvaihdos Kysy neuvojaltasi!
Tila-arvio Kysy neuvojaltasi!
Tilakauppa Kysy neuvojaltasi!