Metsälahjavähennys 2017

Vuoden 2017 alussa on otettu käyttöön metsälahjavähennys. Se on vähennysoikeus, joka syntyy metsätilojen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä maksetun lahjaveron perusteella. Tarkoitus on edistää metsätilojen sukupolvenvaihdoksia, kasvattaa metsätilakokoa, edistää yrittäjämäistä metsätaloutta ja lisätä puun tarjontaa. Vähennys koskisi vajaata 30 prosenttia suomalaisista metsätiloista.
Valtiovarainministeriössä arvioidaan vähennyksen nostavan huojennusedellytykset täyttävien metsätilojen lahjoitusten määrän noin 3000:een vuosittain. Puun tarjonnan ennakoidaan kasvavan 1,2-1,4 miljoonalla kuutiolla. Toisaalta metsätuloista kertyvät verot vähenevät vuositasolla noin 18 miljoonalla eurolla.

Metsätilan sukupolvenvaihdoksiin yksi vaihtoehto lisää

Metsätilojen sukupolvenvaihdoksia vauhdittamaan on suunniteltu uutta verotuksellista vähennysoikeutta eli metsälahjavähennystä. Nimensä mukaisesti vähennysoikeuden saa metsätilan lahjoista sekä lahjaluonteisista kaupoista lahjan osuudesta.
Vähennysoikeudesta tulee pysyvä käytäntö, jota toteutetaan ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa lahjoista, jotka on annettu 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Vähennykseen oikeuttava tilakoko vaihtelee kunnittain

Vähennyksen laskentakaava on hieman monimutkainen. Vähennyksen saa, jos tilan arvo on vähintään 30 000 euroa, mutta kyse on tällöin verottajan määrittelemistä kuntakohtaisista hehtaarikeskiarvoista, joka perustuu metsämaan tuottavuuteen. Mhy Keski-Suomen alueella tämä pienin tilakoko vaihtelee Konneveden 24 hehtaarista Kinnulan 49 hehtaariin.
Alarajan ylittävältä osalta vähennys lasketaan erillisen laskentakaavan mukaan. Tällöin huomioidaan myös todellinen tilan käypä arvo esimerkiksi tila-arvion perusteella.

"Selvitä aina ensin kaikki vaihtoehdot"

MTK:n kenttäpäällikkö Pauli Rintalalla on selkeä neuvo omistusjärjestelyjä suunnitteleville tiloille:
- Älkää tehkö mitään päätöksiä pelkästään tämän vähennysjärjestelmän perusteella. Tilat ja ihmiset tarpeineen ovat erilaisia, joten aina kannattaa selvittää erilaisten luovutusvaihtoehtojen merkitys omalla tilalla ja tehdä ratkaisu niiden perusteella.
- Kaikki on kiinni siitä, mikä on mahdollista, ja mitä luopujat ja jatkajat haluavat, hän korostaa.
Rintala ottaa esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapana kaupan: kauppasummasta 60 prosenttia on metsävähennysoikeutta. Sen ansiosta tulevista puukauppatuotosta maksettava normaali 30 prosentin pääomavero tavallaan tippuu 12 prosenttiin.
- Sillä on paljon isompi merkitys kuin metsälahjavähennyksen vähennysoikeudella, hän huomauttaa.

Metsälahjavähennys:
* Metsälahjavähennys tuli voimaan 1.1.2017 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa.
* Oikeus vähennykseen syntyy, jos lahja on annettu 1.1.2017 tai sen jälkeen.
* Vähennys koskee lahjoja ja lahja-luonteisia kauppoja. Lahjaluonteisen kaupan kohdalla vähennys tehdään vain lahjan osuudesta.
* Vähennysoikeus syntyy, jos tilan arvo on vähintään 30 000 euroa. Arvo ei synny tila-arviosta vaan verottajan arvostusperiaatteiden mukaisesti kuntakohtaisesta hehtaarikohtaisesta keskiarvosta. Siten pienin vähennykseen oikeuttava tilakoko esimerkiksi Mhy Keski-Suomen toiminta-alueella vaihtelee 24 ja 49 hehtaarin välillä.
* Metsämaa voi koostua yhdestä tai useammasta kiinteistöstä ja sijaita eri kunnissa.

Esitettyjä veromuutoksia 2017:
* Perintö- ja lahjaverotusta esitetään kevennettäväksi asteikkoja muuttamalla. Lisäksi puoliso- ja alaikäisyysvähennyksiä korotetaan.
* Vuoden 2017 alusta käyttöön tulee uusi yrittäjävähennys. Elinkeinotoiminnan ja maatalouden veronalaisesta tuloksesta vähennettäisiin verotuksessa viisi prosenttia, kun tulos verotetaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän tulona.