Toimintaohje myrskytuhoissa

Metsänomistajien tulisi heti myrskyn jälkeen kartoittaa oman metsänsä tilanne. Jos vahingoittuneita puita on kymmenittäin tai enemmän, tulisi vahingosta tehdä vahinkoilmoitus omaan vakuutusyhtiöön. Metsävakuutus kattaa yleensä puustolle aiheutuneet myrskyvahingot. Vakuutusyhtiö pyytää vahinkoarvioinnin metsänhoitoyhdistykseltä.

Tuhopuiden korjuun suunnittelu kannattaa aloittaa heti yhdessä oman metsänhoitoyhdistyksen kanssa jatkotuhojen välttämiseksi. Pahiten jatkotuhojen vaarassa ovat katkeilleet rungot, jotka sinistyvät herkästi lämpimässä ja kosteassa säässä. Maassa kiinni olevat juurakot ja kokonaisina kaatuneet rungot kestävät sinistymättä huomattavasti pitempään.

Myrskytuhojen jäljiltä joudutaan pahiten tuhoutuneita metsiä avohakkaamaan. Avohakattu metsä tulee uudistaa. Metsänhoitoyhdistys Karhulta voi tilata taimet ja istutusvälineet. Halutessasi mhy hoitaa myös maanmuokkauksen ja taimien istutuksen. 

Lisätietoa ja ammattiapua asian tiimoilta saa metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöiltä.