Kemera

Kemera-tuettavat työlajit:

Työlaji:                                       Vähimmäisala ym:    Tuen määrä:

Taimikon varhaishoito               1 ha/pituus 0,7-3 m        160 €/ha
Nuoren metsän hoito                 2 ha/pituus yli 3 m         230€/ha
Rankojen kerääminen               em hankkeilta                200 €/ha
Terveyslannoitus                         2 ha                             30% kustannuksista
Suometsän hoito(ojitus ym)        5 ha ja yli                      60 % kustannuksista
Suometsän hoito(ojitus ym)        alle 5 ha                       30% kustannuksista
Metsätien perusparannus           500 m/yhteishanke       45% kustannuksista
Uusi metsätie                              500 m/yhteishanke      35% kustannuksista
Ympäristötuki                    ML10§                                   erillinen laskelma

Lisätietoja tukiasioista saatte metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöiltä.