Puumarkkinakatsaus helmikuu 2024

pohjois-pirkka


Avain onnistuneeseen puukauppaan on ajoitus ja asiantuntija-apu
 
Puukauppaa suunnitellessa on hyvä tiedostaa onnistumisen reseptit. Yksittäisissä onnistuneissa puukaupoissa merkittävinä tekijöinä on puusta saatu korvaus sekä hyväksi koettu palvelulaatu. Markkinoihin voi itse vaikuttaa puukaupan ajoittamisella ja palvelussa voi turvautua metsänomistajalähtöiseen palveluun. Metsänomistajalähtöisyydellä on suuri merkitys, kun tavoitellaan metsänomistajan tavoitteiden mukaista onnistunutta puukauppaa. Metsänomistajille, jotka tavoittelevat monimuotoisuuden lisäämistä, pitää muodostaa läpinäkyvä seurattava markkina puukaupankin yhteydessä.
 
Puukauppa on alkanut aktivoitumaan alkuvuodesta, vaikka on jääty jälkeen edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuonna 2023 alkuvuoden puukauppa oli ennätyksellisen vilkasta, mutta hyytyi loppuvuodesta. Uudesta aktivoitumisesta kertoo kuitenkin puun hintatasojen nouseminen ja puun ostajien markkinoinnillinen panostus. Puulle on kysyntää ja tarvetta. Puusta on myös kilpailua markkinoilla. Puukaupoille on tänäkin vuonnakin hyvä mahdollisuus onnistua. Metsänomistajaa hämmentää kuitenkin puun ostajien suorien yhteydenottojen lisääntyminen. Hämmennystä lisää myös metsäyhtiöiden laajat markkinointikampanjat. Näissä kannattaa muistaa, että niiden tarkoitus on yksinkertaisesti palvella vain yhtiöiden omia etuja, ei lähtökohtaisesti metsänomistajan etuja.
Metsäyhtiöiden markkinointi kohdentuu esimerkiksi takuuhintoihin, joiden ympärillä leijuu epämääräisyys niistä maksetuista korvauksista. Esimerkiksi viime vuonna alkuvuodesta tehdyissä puukaupoissa yksittäinen takuuhintakauppa ei välttämättä tuonut lisäkatetta puukauppaan, sillä hinnat nousivat kesään mennessä, mutta tippuivat loppuvuotta kohden. Huomattavasti tärkeämpää olisi ollut puukaupan ajoittaminen oikein ja puukauppojen kilpailuttaminen. Metsäyhtiöiden markkinointi kohdentuu myös monimuotoisuutta lisääviin toimiin. Tämä on ehdottoman hyvä asia, että puukaupan yhteydessä voidaan saada korvamerkittyä korvausta monimuotoisuutta lisäävistä toimista. Tämän bonuksen, kuten monien muidenkin vastaavien bonusten, arvo on kuitenkin kosmeettinen, sillä jättöpuista maksettava hinta jää suhteellisen alhaiseksi. Luontoarvomarkkinoiden avaaminen on kuitenkin erittäin tervetullut lisä puumarkkinoille. Metsänomistajalähtöinen monimuotoisuuden lisääminen osaksi puukaupallisia toimia vaatii kuitenkin huomattavasti enemmän läpinäkyvyyttä. Läpinäkyvyys tarkoittaa sitä, että monimuotoisuutta lisäävät toimet tulee osaksi yleisiä puukauppasopimuksia ja niiden korvaustasoa aletaan seuraamaan.
Epävarmuus ja läpinäkymättömyys puukaupan käytänteissä sekä puukauppatapojen ja korvaustasojen lisääntyminen vahvistavat huomattavasti metsänhoitoyhdistysten puukaupallisten palveluiden tarvetta, merkitystä ja kysyntää. Metsänomistajalähtöisen puukaupan ajoittaminen, puukaupan kilpailuttaminen ja tarjousten vertaileminen sekä puukauppasopimusten edunvalvonnan takaaminen avaavat metsänomistajille onnistuneimman puukauppatilin tänäkin vuonna.  
 
Kuukauden nosto:
Luonnon monimuotoisuuden tiekartta valmistui – Tiekartan toimeenpanossa metsänomistajat keskiössä
Tuottajalähtöinen (MTK ja SLC) luonnon monimuotoisuuden tiekartta julkaistiin 1.2.2024. Tiekartta osoittaa suuntaa maa- ja metsätalouden kehitykselle muuttuvassa toimintaympäristössä. Se koostuu tutkimustiedosta sekä siihen perustuvista järjestöjen tavoitteista ja toimenpiteistä. Metsänomistajille se tarjoaa keinoja puuntuotannon yhteydessä toteutettaville monimuotoisuutta lisääville toimille. Puuntuotannon metsissä luonnonhoitotoimilla voidaan merkittävästi vaikuttaa metsien monimuotoisuudelle tärkeisiin rakennepiirteisiin tulevan 30 vuoden kuluessa: lehtipuuston määrää voidaan lisätä tuntuvasti, kuolleen puun tilavuutta voidaan kasvattaa ja säästöpuiden lukumäärä voidaan kaksinkertaistaa nykytasosta. Metsien lisäsuojelu on tehokkain, joskin samalla kallein keino lisätä metsien monimuotoisuutta edistäviä rakennepiirteitä. Tiekartan toimeenpanon onnistumisessa ratkaisevana tekijänä on luontoarvomarkkinoiden muodostuminen, jossa metsänomistajat ovatkin keskeisessä ominaisuudessa tuottaen luontopalveluita korvausta vastaan.    
https://www.mtk.fi/luonnon-monimuotoisuus
 
Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat
 
Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Ajankohtaista

 1. Toimihenkilöiden kesälomakalenetri 2024

  Pohjois-Pirkka

  Lue lisää
 2. Puumarkkinakatsaus kesäkuu 2024

  Puumarkkinakatsaus kesäkuu 2024

  Pohjois-Pirkka

 3. Puumarkkinakatsaus maaliskuun 2024

  Pohjois-Pirkka

2024 © Metsänhoitoyhdistykset