Terveyslannoitus

Joskus maaperässä on puutetta puiden kasvun kannalta tärkeistä ravinteista. Pahimmillaan puihin tulee kasvuhäiriöitä, esimerkiksi kaksilatvaisuutta. Tällöin on syytä tilata terveyslannoitus.

Terveyslannoitus

Esiintyykö puissasi kasvuhäiriöitä? Terveyslannoituksella korjaat tilanteen.

Jos epäilet metsäsi kasvussa häiriötä, oma metsäasiantuntijasi osaa neuvoa, mistä tunnistat lannoitustarpeen. Lopullinen puuston terveydentila todetaan neulasnäytteiden avulla. Terveyslannoituksella lisätään niitä ravinteita, joita maapohjassa on niukasti puiden tarpeeseen nähden. Yleisimmin terveyslannoituksessa käytetään booria, fosforia tai kaliumia sisältäviä lannoitteita maaperän ravinnepitoisuuksista riippuen.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset