Hallinto

Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus, johon kuuluu seitsemän valtuuston valitsemaa jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä.  Hallituksen jäsenen on oltava metsänhoitoyhdistyksen jäsen tai jäsenenä olevan oikeustoimihenkilön valtuuttama henkilö, joka ei ole toimikauden alkuun mennessä täyttänyt 65 vuotta.  Jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja toimikausi alkaa valtuuston syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alusta alkaen. Nykyisen hallituksen toimikausi on 2022-2023.

Yhdistyksen jäsenten päätösvaltaa käyttää yhdistyksen jäsenten vaaleilla valitsemat valtuutetut, jotka muodostavat valtuuston.  Yhdistyksen valtuustoon kuuluu 25 neljäksi vuodeksi valittua valtuutettua ja 12 varavaltuutettua, joiden tulee olla yhdistyksen jäseniä tai jäseninä olevien oikeushenkilöiden ehdottamia henkilöitä. Nykyisen valtuuston toimikausi on 2021-2024.

Mhy Pohjois-Pirkan hallitus 2022 - 2023

 1. Hannu Lemmetty

  Puheenjohtaja

 2. Johanna Kallenautio

  Varapuheenjohtaja

 3. Sakari Keskinen

  Varapuheenjohtaja

 4. Asko Heinämäki

  Hallituksen jäsen

 5. Teija Lindell

  Hallituksen jäsen

 6. Mika Nieminen

  Hallituksen jäsen

 7. Jussi Unkila

  Hallituksen jäsen

Mhy Pohjois-Pirkan valtuusto 2021 - 2024

 1. Tiina Morri

  Valtuuston puheenjohtaja

 2. Harri Ala-Paavola

 3. Pentti Havanka

 4. Henna Heikkilä

 5. Matti Ilveskoski

 6. Sami Joutsela

 7. Matti Järvinen

 8. Tuomas Kahilaniemi

 9. Timo Kangaspusu

 10. Jorma Kopare

 11. Juha Leppälahti

 12. Matti Mäkelä

 13. Aimo Mäkinen

 14. Toivo Paloneva

 15. Arto Pirttilahti

 16. Jussi Pohjala

 17. Timo Rauhalammi

 18. Minna Sarvijärvi

 19. Tuomo Sulkunen

 20. Kai Tanila

 21. Esko Yli-Pärri

 22. Mikko Heinämäki

  Varajäsen

 23. Ilkka Ojanen

  Varajäsen

 24. Kaarle Piuhari

  Varajäsen

 25. Sami Syvänen

  Varajäsen

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2024 © Metsänhoitoyhdistykset