Ensiharvennusten korjuujälkeä tutkitaan Päijät-Hämeessä

paijat-hame

Ensiharvennusten korjuujälki on ollut tapetilla mediassa. Metsäkeskuksen mittausten mukaan ensiharvennuksissa on paljon huomautettavaa, ja vain pieni osa harvennuskohteista olisi metsänhoitosuositusten mukaisesti tehty. Yleisin huomautuksen syy on, että harvennus on tehty liian voimakkasti. Toinen yleinen virhe on ollut liian leveät ajourat.

Maastomittauksilla tarkkaa tietoa

Mhy Päijät-Hämeen alueella selvitetään maastomittausten avulla ensiharvennusten laatua. Metsäkeskus on siirtynyt tarkastusmittauksissa osittain drone-mittauksiin, joka on voinut vaikuttaa saatuihin tuloksiin. Maastossa toteutettu mittaus antaa tarkimman tuloksen.

Sari Itäniemi-Korhonen tekee metsätalousinsinöörin tutkinnon opinnäytetyön ensiharvennusten korjuujäljen laadusta Mhy Päijät-Hämeelle. Huhtikuun lopulla työnsä aloittaneiden harjoittelijoiden avulla mitataan parhaillaan noin 40 ensiharvennuskohdetta. Kohteilla mitataan muun muassa jäävän puuston tiheys, järeys, poistuman määrä, sekä korjuuvauriot ja urapainaumat. Mitattavat kohteet sisältävät eri metsäyhtiöiden leimikoita, sekä mhy:n oman korjuupalvelun leimikoita.

Ajankohtaista

 1. Korjuupalvelu hakee harjoittelijaa

  Korjuupalvelu hakee harjoittelijaa

  Päijät-Häme

  Lue lisää
 2. Puun hinta Päijät-Hämeessä elokuussa 2023

  Puun hinta Päijät-Hämeessä elokuussa 2023

  Päijät-Häme

  Puun hintatietoja Päijät-Hämeessä elokuussa, sekä Metsäteollisuus ry:n keräämiä keskihintoja Etelä-Suomen alueella.

 3. Heinolassa tarkasteltiin metsien ilmastokestävyyttä metsäkävelyllä

  Heinolassa tarkasteltiin metsien ilmastokestävyyttä metsäkävelyllä

  Päijät-Häme

  Hämeen ilmastoturva -hanke järjesti metsäkävelyn Heinolan Sataojan luontopolulla lauantaina 26.8. yhteistyössä Heinolan kaupungin kanssa. Kävelyllä tutustuttiin ilmastonmuutoksen metsille aiheuttamiin riskeihin sekä keskusteltiin erilaisista metsänkäsittelytavoista ja niiden vaikutuksista metsien terveyteen ja metsämaisemaan.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset