Luomukeruualueilta euroja

Luomukeruualueilta euroja -hankkeen päätarkoituksena oli selvittää, miten mhy Päijät-Hämeen alueen metsänomistajat voivat saada lisätuloja luonnontuotteista ja miten he voivat hyödyntää luomukeruualueiden sertifiointia.

Hankkeessa selvitettiin luonnontuotteiden hyödyntämismahdollisuuksia Päijät-Hämeessä, metsänomistajien kiinnostusta niiden hyödyntämiseen, luonnontuotteiden myyntikanavia ja ostajia, luomukeruualueiden sertifioinnin mahdollisuuksia ja metsänomistajien mielipiteitä sertifiointiin liittyen. Luonnontuotteiden hyödyntämisestä ja metsien luomusertifioinnista tiedotettiin metsänomistajia muun muassa infotilaisuuksissa, mhy:n tiedonvälityskanavissa ja hankkeen aikana kerätyn sähköpostilistan kautta. Infotilaisuuksia järjestettiin 17 eri puolilla hankealuetta.

Hankkeessa saatiin luotua innostusta hyödyntää luonnontuotteita ja perustaa luomukeruualueita, ja saatiin mahdollisia luonnontuotteiden kerääjiä ja ostajia yhteen. Uusia luomukeruualueita saatiin alueelle vain yksi, mutta alueella oli vahvaa kiinnostusta sertifiointiin liittymiselle.  Hankealueella nousi kiinnostus alkaa hyödyntää mahlaa hankkeen aikana. Tämä johti kahteen uuteen hankkeeseen: ”Mahlaa metsästä markkinoille” ja ”Mahla – koivun eliksiiristä lisäarvoa maaseudulle”.

Hankealueena oli mhy Päijät-Hämeen alue, eli Päijät-Hämeen kunnat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Padasjoki ja Sysmä.  Hankkeen hyödynsaajina olivat hankealueen maaseutu ja asukkaat, jotka hyödynsivät luonnontuotteita tai olivat niistä kiinnostuneita. Hanke keskittyi metsänomistajiin.

Hankkeen rahoitus tuli Manner-Suomen maaseutuohjelmasta Hämeen ely-keskuksen kautta. Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2019- 30.6.2021. Hanke toteutettiin tiedonvälityshankkeena, jonka julkinen tuki on 100 %. Hankkeen budjetti oli 59 418 euroa.

Hankkeen materiaaleja:

Luonnontuotekortit:

Videoklipit:

Näin valutat mahlaa koivusta (14.4.2020, 3:35 min)

Kuusenkerkkien keruu (30.6.2020, 4:02 min)

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2023 © Metsänhoitoyhdistykset